GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Lokala energisystem – en pusselbit i energiomställningen

När samarbetsprojektet Fossil-free Energy Districts (FED) går i mål den sista oktober har vi på Göteborg Energi tillsammans med åtta partners, lyckats etablera den första lokala energimarknaden som kombinerar de tre energibärarna el, värme och kyla.

Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor. Drivna av framtidens utmaningar och med AI-teknik som möjliggörare har vi skapat ett sådant system på Chalmers campus Johanneberg och därmed flyttat fram positionerna för lokala energisystem som en möjlig pusselbit i energiomställningen.

– Det har varit ett spännande men komplext projekt och vi behöver köra systemet under lite längre tid för att dra mer långtgående slutsatser. Att konstruera lokala energimarknader kan vara en av lösningarna tillsammans med ökade investeringar i förnybar energiproduktion, energilagring och smart effekthantering på systemnivå. Att få chansen att bygga upp och testa ett system på riktigt är av stor vikt för oss och hade inte fungerat utan en god samverkan med både akademi och näringsliv, säger Ulf Hagman, utvecklingschef på Göteborg Energi.

Genom att koppla upp campusområdets fastigheter till en digital marknadsplats är FED-systemet programmerat att självständigt sköta en ständigt pågående handel mellan byggnader, som både kan konsumera, producera och lagra energi. Systemet tar löpande in extern data som väderprognoser och elpriser och är dessutom kopplat till det omkringliggande energisystemet.

På så sätt kan systemet styra energiförbrukningen, till exempel genom att värma upp en byggnad några timmar innan kylan slår till, och se till att lokalproducerad, förnybar energi används på ett mer effektivt sätt inom området. Då undviks effektintensiva toppar och importen av fossilbaserad energi kan reduceras.

Göteborg var, med FED, en av de första europeiska städerna som 2017 vann EU:s utlysning Urban Innovative Actions, i syfte att hitta innovativa sätt att möta samhällsutmaningar som energiomställning, integration och klimatanpassning. Projektet är resultatet av ett nära samarbete mellan Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers som alla bidragit med sina olika kompetenser.

— Vi vet att samhällsutmaningarna framåt inte är någonting som enskilda aktörer kommer att klara av själva. Därför är det viktigt för oss som stad att vi blir en bra spelare i olika samverkansformer tillsammans med näringsliv och akademi. Projekt som FED bidrar till två av målen med innovationsprogrammet, att skapa nytta för medborgarna och att Göteborgs Stad skall bli en erkänd, innovationsledande stad, säger Gunilla Åkerström, som leder Göteborgs Stads Innovationsprogram.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi

E-post: cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Telefon: 070-466 04 28

För frågor om Göteborgs Stads innovationsprogram:

Gunilla Åkerström, ansvarig innovationsprogram, Göteborgs Stad

E-post: gunilla.akerstrom@stadshuset.goteborg.se

Telefon: 031-368 01 56


Fossil-free Energy Districts (FED)
Projektet Fossil-free Energy Districts (FED) är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus