GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Dags att söka pengar till hållbara idéer

En riktigt bra hållbar idé kan komma när som helst. Och med hjälp av Göteborg Energis stipendium Tänk:Om, som firar 10-års jubileum, kan idén bli verklighet. Förra året fick sex olika projekt dela på en miljon kronor och nu är det dags att söka igen

Tänk:Om är ett hållbarhetsstipendium som ska inspirera och hjälpa göteborgarna att genomföra innovativa idéer för en mer hållbar vardag

Tänk:Om är ett hållbarhetsstipendium som ska inspirera och hjälpa göteborgarna att genomföra innovativa idéer för en mer hållbar vardag. En solcellsbil som kan köra 300 mil med solen som enda energikälla, ny teknik för vattenrening och storskalig effektiv energilagring var några av förra årets vinnare. Stipendiet har funnits sedan 2009 och sedan dess har cirka 5,9 miljoner kronor fördelats mellan 86 projekt.

Vem som helst kan ansöka med grundkriteriet att projekten ska bidra till något av följande:

  • Utveckling av ny teknik eller tjänst som bidrar till ett mer hållbart samhälle.
  • Effektivare energianvändning, ökad produktion från förnybara källor eller minskad användning av fossil energi.
  • Sprida kunskaper om hållbarhet och hållbar livsstil.

All information om Tänk:Om finns här:https://www.goteborgenergi.se/tankom

För mer information och anmälan kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus