GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Sex projekt som går från ord till handling prisas

En solcellsbil som kan köra 300 mil med solen som enda energikälla, ny teknik för vattenrening och storskalig effektiv energilagring. Det är några av de projekt som i år får Göteborg Energis hållbarhetsstipendium Tänk:Om på sammanlagt en miljon kronor.

– Vi måste tänka om och vi måste gå från ord till handling. Årets stipendiater representerar spännande och genomförbara idéer som kan få stor betydelse och spridning. Projekten handlar om förnybara teknologier, rent vatten, cirkulär användning av våra resurser, ungas lärande och trygghet, samt klimatmedvetna val, säger Anders Ådahl, vice styrkeområdesledare energi på Chalmers och ordförande i juryn för Tänk:Om.

Tänk:Om, som tidigare hette Göteborg Energi Miljöfond, är ett hållbarhetsstipendium som ska inspirera och hjälpa göteborgarna att genomföra innovativa idéer för en mer hållbar vardag. Stipendiet har funnits sedan 2009 och sedan dess har cirka 4,8 miljoner kronor fördelats mellan 80 projekt.Tre av årets stipendiater har utsetts direkt av juryn och tre har efter nominering av juryn, röstats fram av göteborgarna. Hela 1 882 personer har varit med och tyckt till!


Årets stipendiater är:

Atium AB: Utvecklar en mer effektiv och hållbar teknik för att rena vatten från giftiga tungmetaller, t ex kvicksilver och bly.

Spira Energy AB: Tillhandahåller ett system för storskalig och effektiv energilagring med hjälp av en helt ny, patenterad teknik för att komprimera luft.

Svalna AB: Ett webbverktyg som ger användaren en ökad förståelse på sitt klimatavtryck innan man gör sitt val. Tydliggöra kopplingen mellan plånbok och planet och kan bidra till ändrat konsumtionsbeteende och minskat klimatavtryck.

Chalmers Solar Team: Ska designa och bygga en solcellsbil som tar sig 300 mil med endast solen som energikälla. Bilen ska delta i världens största solbilstävling, Bridgestone World Solar Challenge 2019, i Australien.

Vacation domination: Återanvända armékläder från hela världen för att skapa nya plagg. Återanvänder även skateboards och gör t ex smycken och möbler av dem.

Ängås Trädgård: Ska utveckla en mötesplats för barn och ungdomar från utsatta områden för att de ska lära sig mer om hållbart odlande och vägen från grodd till bord.


I Tänk:Om juryn ingår:

Anders Ådahl, vice styrkeområdesledare energi, Chalmers (ordförande)

Eric Zinn, hållbarhetschef Göteborg Energi

Jan-Åke Jacobsson, ingenjör och aktiv i Svensk Vattenkraftförening

Amanda Termén, kommunikationsbyrån Spång Kommunikation

Läs mer om Tänk:Om här:https://www.goteborgenergi.se/tankom

För mer information och anmälan kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus