GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Nytt grönt datacenter på plats i Göteborg

I dag, torsdagen den 8 november, invigs Göteborg Energis nya datacenter på Hisingen i Göteborg. Efterfrågan på fysiska lokaler för placering av servrar och annan utrustning ökar kraftigt i Göteborg och flera kunder har redan flyttat in.

– Vårt stadsfibernät når tusentals kunder och det är viktigt att vi kan erbjuda ett robust nät med inplacering av utrustning på fler ställen. Med ett nytt datacenter ökar vi inte bara kapaciteten utan också redundansen och säkerheten för våra kunder. Våra datacenter är knutpunkter som är strategiskt placerade i vårt stadsfibernät vilket också är till nytta för kunderna, säger Sofia Söder, VD på Göteborg Energi GothNet AB.

Det nya datacentret är byggt med så kallad modulär teknik. Genom denna metod kan datacentret enkelt byggas ut vartefter effektbehoven och efterfrågan från kunder ökar. Även hållbarheten har stått i fokus när centret byggts.

– Vi använder oss av förnybar el och den värme som alstras kan återvinnas i vårt fjärrvärmenät. Ett fullt utbyggt datacenter kan leverera cirka fyra gigawattimmar värmeenergi vilket räcker till att värma upp 200 villor, säger Sofia Söder.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, telefon 070-466 04 28

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus