GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg Energi antar Transportutmaningen

Göteborg Energi antar Transportutmaningen – ett initiativ från Fossilfritt Sverige med målet att ha fossilfria inrikes transporter senast år 2030. Hittills har 150 företag, kommuner och organisationer antagit utmaningen.

De nya elbussarna på linje 16 i Göteborg är ett exempel på hur Göteborg Energi jobbar med hållbara transporter.

I dag går 90 procent av våra egna fordon på biogas eller el och vi fortsätter att sträva mot 2030-målet i samarbete med våra leverantörer. För vår del innebär Transportutmaningen att visa att ett fossilfritt Sverige går att skapa tillsammans med andra, säger Göteborg Energis hållbarhetschef Eric Zinn.

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa att målet går att nå, och att det finns företag, kommuner och andra organisationer i Sverige som har högre mål än så, har initiativet Fossilfritt Sverige startat Transportutmaningen. Genom att flera aktörer går ut samlat och berättar om sina mål skickar det signaler till både marknaden, politikerna och omvärlden att transportsektorn nu är på väg att lämna de fossila bränslena och gå över till förnybara alternativ.

I Sverige har vi tillgång till både förnybar el och råvara för att producera biobränslen. För att produktionen ska komma igång på allvar är det viktigt att transportutförare och transportköpare nu skickar tydliga signaler om att det kommer att finnas en marknad för förnybart, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Läs mer på www.fossilfrittsverige.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus