GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Trepartsprojekt ska fixa fjärrkyla under älven

– Det här är ett speciellt byggprojekt som kräver att vi samarbetar med rätt entreprenörer och det är inte lätt att hitta företag med tillräcklig kompetens att klara uppdraget. Istället för en traditionell modell där vi anlitar en entreprenör har vi därför valt att upphandla två olika företag och samverka i ett trepartsprojekt, säger Karin Söderqvist, projektledare på Göteborg Energi.

Utbyggnaden av fjärrkyla innebär bland annat att ledningar dras under Göta Älv.

– Projektet innebär ett omfattande arbete i stadsmiljö med utmaningar som kräver nya tankebanor. Att Göteborg Energi har valt att genomföra projektet i samverkansform är väldigt positivt. Det innebär att två kunniga företag inom schaktfritt ledningsbyggande i Sverige presterar tillsammans med Göteborg Energi som ett team, där ingen enskild aktör är lika smart som teamet tillsammans är, säger Johan Blomdahl, Regionchef på Styrud ingenjörsfirma AB.

– Man ska vara ödmjuk inför ett projekt med den här typen av utmaningar. Och den här konstellationen är precis vad som krävs för ett gränsbrytande projekt. Vi går in i detta med stor entusiasm och ser med spänning fram emot det här utmanande uppdraget, säger Magnus Tingstrand, Arbetschef på BAB Rörtryckning AB.

Fakta fjärrkyla:

  • Tekniken bakom fjärrkyla bygger på samma smarta princip som fjärrvärme, att vatten värms eller kyls i en central anläggning och sedan distribueras ut till flera fastigheter via ett ledningsnät. Till skillnad från fjärrvärme är det kallt vatten som pumpas ut och kyler ner luften hos kunderna.
  • Vattnet pumpas ut i fjärrkylnätet, ett slutet system av vattenrör som ligger nedgrävt i marken. Via det distribueras det kalla vattnet till exempelvis kontor, sjukhus, industrier och andra ställen som behöver kylning.
  • När vattnet kommer till fastigheten når det först en fjärrkylacentral. Här växlas det kalla vattnet mot kundens system och kyler ner luften i lokalerna.
  • För år 2016 bestod den tillförda energin förfjärrkyla till 12 procent av förnybar elenergi och resterande av återvunnen energi.
  • Det aktuella projektet är första delen av Göteborg Energis utbyggnad av fjärrkyla som väntas pågå till år 2035. Totalt handlar det om investeringar i storleksordningen 450 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, telefon 070-466 04 28

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus