GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Nu bygger vi ut fjärrkylan i centrala Göteborg

Göteborg Energi kommer fram till år 2035 att göra en kraftig utbyggnad av fjärrkylanätet i centrala Göteborg. Det står klart sedan kommunfullmäktige i går, torsdagen den 7 december, beslutat att godkänna investeringen på 450 miljoner kronor.

Fjärrkyla är en viktig komponent när vi stadsutvecklar under mark.

– I centrala Göteborg ska flera nya stadsdelar växa fram och för oss är det avgörande att kunna erbjuda anslutning till fjärrkylanätet i takt med stadsutvecklingens behov och efterfrågan. Precis som med fjärrvärmen producerar vi fjärrkyla genom att ta tillvara de energiflöden som redan finns i Göteborg, vilket är både smart och effektivt. Den här investeringen innebär i praktiken att vi bygger samman nätet till en ”ringled” som tillgodoser behovet i hela Älvstaden, säger Alf Engqvist, tf. VD på Göteborg Energi.

Den totala investeringen är 450 miljoner kronor fram till år 2035. Förutom möjligheten att ansluta nya kunder och ökad leveranssäkerhet innebär utbyggnaden av fjärrkyla också minskad miljöpåverkan jämfört med andra alternativ.

– Alternativet till fjärrkyla är enskilda kylmaskiner som drivs av el. Att använda älvvatten och överskottsvärme från industri och avfallsförbränning för att producera kyla är betydligt mer hållbart. Enskilda kylmaskiner i anslutning till fastigheter och lokaler ger dessutom mer buller i staden, säger Alf Engqvist.

Fakta fjärrkyla:

  • Tekniken bakom fjärrkyla bygger på samma smarta princip som fjärrvärme, att vatten värms eller kyls i en central anläggning och sedan distribueras ut till flera fastigheter via ett ledningsnät. Till skillnad från fjärrvärme är det kallt vatten som pumpas ut och kyler ner luften hos kunderna.
  • Vattnet pumpas ut i fjärrkylnätet, ett slutet system av vattenrör som ligger nedgrävt i marken. Via det distribueras det kalla vattnet till exempelvis kontor, sjukhus, industrier och andra ställen som behöver kylning.
  • När vattnet kommer till fastigheten når det först en fjärrkylacentral. Här växlas det kalla vattnet mot kundens system och kyler ner luften i lokalerna.
  • För år 2016 bestod den tillförda energin förfjärrkyla till 12 procent av förnybar elenergi och resterande av återvunnen energi.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, telefon 070-466 04 28

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus