GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Partille kommun bli ensam ägare av energibolag

Partille kommun köper, genom sitt kommunala bolag Partillebo AB, Göteborg Energis aktier i Partille Energi AB och därmed också indirekt aktierna i Partille Energi Nät AB.Det står klart sedan kommunfullmäktige i Göteborg och i Partille godkänt affären och avtal tecknats den 28 november. I dag ägs bolagen till hälften av Göteborg Energi och till hälften av Partille kommun.

– Som ett led i vår strategiska inriktning att koncentrera verksamheten till Göteborg har vi beslutat att avyttra aktierna i Partille Energi och Partille Energi Nät. Det är nödvändigt om vi ska kunna ta aktiv del i Göteborgs stadsutveckling på det sätt vi vill göra och använda våra resurser på ett klokt sätt. Det är glädjande att Partille kommun nu tar över verksamheterna, säger Elisabeth Undén (MP), ordförande för Göteborg Energis styrelse.

– I praktiken blir det Partillebo som kommer att ta över ägandet, där man redan har en uppbyggd bolagsstruktur. Vi ser det som en bra affär och vår ambition är att kunna hålla låga taxor på både elnät och fjärrvärme för våra invånare, säger Stefan Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille.

Ägandeskiftet kommer att träda i kraft omkring årsskiftet.

För mer information kontakta:

Elisabeth Undén, styrelseordförande i Göteborg Energi: 072-515 38 57

Stefan Svensson, kommunstyrelsens ordförande Partille kommun: 0709-931130

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus