GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

SKF och Göteborg Energi laddar tillsammans

Nu får SKF:s anställda nya möjligheter att ladda sina elbilar med hjälp av Göteborg Energi.

Nu får anställda påSKF nya möjligheter att ladda sina elfordon. I samarbete med Göteborg Energi installeras under hösten 34 laddare med laddning för totalt 68 bilar samtidigt på SKF:s parkeringsytor.

– På SKF har vi förändrat vår bilpolicy och infört ökade möjligheter att välja el eller laddhybrider som tjänstebil. Detta i kombination med att antalet elbilsägare stadigt blir fler gör att efterfrågan på laddning ökar bland våra anställda. Vi uppmuntrar hållbara drivmedel och vill kunna erbjuda kompletteringsladdning. Anställda som enbart kör elbil och bor lite längre bort från arbetsplatsen måste också kunna ladda för att klara hemresan, säger Jan Tallnäs, projektledare på SKF.

Laddningen på SKF-området kommer att ske till självkostnadspris. Göteborg Energi sköter och administrerar både laddare, betalning och fakturor.

– Samarbetet med SKF är en del av vår större satsning på laddmöjligheter där vi i tillsammans med Göteborgs fastighetsägare sätter upp laddare på parkeringsytor runt om i staden. Vi jobbar medvetet med att skapa en så bra laddinfrastruktur som möjligt i hela staden. Därför kommer vi att sätta upp laddare i olika områden och på varierande platser för att följa hur de används och hur laddbeteendet utvecklas. Genom fler laddmöjligheter bidrar vi också till renare luft och minskat buller i staden,säger David Hellström, Marknads- och Försäljningsdirektör på Göteborg Energi.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Gösta Andersson, Internal Communication and PR Manager 0705-98 68 99

gosta.andersson@skf.com

Ett komplett energiföretag med stark miljöprofil som tillsammans med våra kunder skapar hållbara energilösningar i dag och i morgon.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus