GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Njudung Energi köper Sävsjö biogas

Njudung Energis styrelse och Göteborg Energis styrelse har kommit överens om en affär som innebär att Njudung Energi Vetlanda AB köper Göteborg Energis aktieinnehav i Sävsjö Biogas AB. Sävsjö Biogas bedriver i sin anläggning tillverkning av biogas och biogödsel och bolagets ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB.

Anläggningen Sävsjö Biogas

- Det är med stor ödmjukhet och glädje som vi fattat detta beslut. Njudung Energi har en omfattande verksamhet inom avfallshantering och ser med denna affär en möjlighet att skapa ett lokalt kretslopp för matavfallet men även annat rötbart avfall i området. Vi har ambitionen att utveckla och skapa en lönsam verksamhet samtidigt som vi lokalt kan vara med att bromsa den globala klimatförändring som pågår. Vi vill försöka ta vår del av ansvaret i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta och hoppas också att ambitionen för användning av fordonsgas ska bli större från aktörer som kommuner, Länstrafiken, åkerier och andra intressenter säger Ola Rosander, VD för Njudung Energi.

- Som ett led i Göteborg Energis strategiska inriktning att koncentrera verksamheten till Göteborg har vi valt att avyttra aktierna i Sävsjö Biogas AB. Det är glädjande att bolaget nu kan tas över av en aktör med stark lokal förankring som kan fortsätta utveckla verksamheten, säger Lotta Brändström, VD på Göteborg Energi.

Styrelserna för Njudung Energi och Göteborg Energi är överens om affären. Affärens genomförande beräknas ske i juni 2017.

För mer information kontakta:

Ola Rosander, VD Njudung Energi 070-561 90 89

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, 070-466 04 28

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus