GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg Energi säljer Elyseum till Higab

Efter beslut i Göteborg Energis och Higabs styrelser är det nu klart att Higab köper det före detta elverket Elyseum, byggt 1908, i centrala Göteborg.

Det före detta elverket Elyseum byggdes 1908.

I Göteborg Energis kärnverksamhet ingår inte att äga och förvalta fastigheter. Att ta hand om kulturhistoriskt värdefulla byggnader ligger däremot i linje med Higabs långsiktiga förvaltningsuppdrag. Förutom ett energimuseum i en del av fastigheten har Göteborg Energi ingen verksamhet kvar i Elyseum. Museet kommer tillsvidare att finnas kvar även när huset byter ägare.

Övertagandet av Elyseum beräknas ske den 1 december 2020.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus