GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Jämställdhet och mångfald i fokus hos Göteborg Energi

Hur ökar vi energibranschens jämställdhet, mångfald och attraktivitet? Det frågar sig deltagarna i branschsatsningenQraftsamling som i två dagar träffas hos Göteborg Energi.

Eric Zinn, hållbarhetschef Göteborg Energi

Qraftsamling är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Målet med Qraftsamling är att öka andelen kvinnliga chefer, kvinnor under 30 och medarbetare med utländsk bakgrund till vår bransch.

I år deltar 14 företag som dels har satt upp mål på företagsnivå och som dels har utsett en person som ska gå förändrings- och ledarskapsprogrammet inom ramen för Qraftsamling. Göteborg Energi är ett av tre värdföretag för träffarna med deltagarna.

I en intervju för Energiföretagen berättar Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi om sitt och förtagets engagemang i Qraftsamling.

Vad är orsaken till att Göteborg Energi valde att vara med i Qraftsamling i år?

– Vi har jobbat med de här frågorna länge. På Göteborg Energi har vi legat bra till vad det gäller jämställdhet i flera år, men sedan något år har vi fallit tillbaka. Vi har analyserat vad det kan bero på och kommit fram till att den stora omorganisationen och det effektiviseringsarbete vi har genomfört under senare tid, har medfört att vi inte har kunnat lägga lika mycket fokus på jämställdhet och inkludering, vi har helt enkelt inte mäktat med de frågorna också.

Är Göteborg Energi en mångkulturell arbetsplats?

– Nja, vi har en ganska lång väg för att bli ett mångkulturellt företag. Göteborgs stad har en satsning för ett jämlikt Göteborg. Alla kommunala organisationer förväntas jobba för jämlikhet. Det är roligt att ha en ägare som är på och tydligt visar att vi måste bidra till ett jämlikt Göteborg.

Hur jobbar ni för att bli ett mer inkluderande företag?

– Det är svårt att rekrytera nyanlända ingenjörer direkt utan tidigare referenser. Därför skapar vi praktikplatser för att lära känna personen och se vilka kvalifikationer och erfarenheter hen har inför kommande rekrytering. Jobbsprånget är en bra satsning. Den har gett oss inspiration och fungerar som en bra mall. Vi uppmärksammar också de chefer som tar in praktikanter. De gör ett jättebra arbete som är viktigt för både företaget och samhället.

Du deltar som diversity manager (adept) i Qraftsamling. Vad har du för förväntningar?

– Jag vill ha idéer och inspiration för att få till en arbetsplats med mer mångfald. Här ska satsas ännu mer på jämställdhet och inkludering. Genom Qraftsamling hoppas jag på verktyg och ”nya glasögon” och att få höra om andra företags erfarenheter av förändringsarbete i energibranschen. Jag vill göra det ännu mer intressant för dem som redan jobbar i organisationen, men också locka nya duktiga förmågor till Göteborg Energi!

Intervjutext: Marie Kofod-Hansen

Läs mer om Qraftsamling på www.energiforetagen.se/qraftsamling

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus