GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Uppvärmningsbranschen: Så blir vi fossilfria 2030

I dag, onsdagen den 20 februari, överlämnade uppvärmningsbranschen sin färdplan för fossilfrihet 2030 till regeringen. Färdplanen är framtagen inom ramen för Fossilfritt Sverige och Göteborg Energi har deltagit aktivt i arbetet.

– Vi står bakom färdplanen. Den visar tydligt hur uppvärmningsbranschen är en del av lösningen och till och med kan leverera negativa utsläpp i framtiden. Men vi måste få rimliga förutsättningar att utvecklas i rätt riktning, säger Lars Holmquist, omvärldsanalytiker på Göteborg Energi.

I färdplanen beskrivs möjligheterna till en helt fossilfri uppvärmningssektor år 2030 och hur branschen kan bidra med att minska halten av växthusgaser i atmosfären till 2045 då Sverige ska vara klimatneutralt.

– Pressen ligger nu på politikerna att leverera spelregler så att näringslivet kan få de konkurrensfördelar på den internationella marknaden som en snabb omställning ger, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Läs hela färdplanen i bifogad pdf-fil

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus