GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg Energi värdföretag för ökad mångfald och jämställdhet

Qraftsamling är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt. För den tredje omgången av Qraftsamling är Göteborg Energi, Ellevio och Härnösand Energi & Miljö värdar.

– Vi har varit engagerade i två tidigare årskullar av Qraftsamling med inriktning på fler kvinnliga ledare i energibranschen. En avgörande fråga, om vi ska lyckas konkurrera om de stjärnor och talanger vi behöver rekrytera framöver. Nu utvecklas konceptet med temat mångfald och vi ser fram emot att välkomna Qraftsamling till Göteborg, säger Alf Engqvist, vd på Göteborg Energi.

Qraftsamling verkar på tre nivåer; bransch, företag och individnivå. Genom att sprida uppnådda resultat och goda exempel stärker företagen inte bara det egna varumärket, utan hela branschens position. Företaget ökar även sin förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna och de enskilda deltagarna stärks i sin roll som förändringsledare.

Nytt för i år är det omvända mentorskapet, där yngre medarbetare med utländsk bakgrund ska vara mentorer till deltagarna. Syftet är att dessa ska bidra med nya perspektiv och idéer som ifrågasätter förgivettagna normer och strukturer.

Läs mer om Qraftsamling här

Läs pressmeddelandet från Energiföretagen här

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus