GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Michael Pirosanto om Göteborg Energis beslut att satsa på en solcellspark i Gårdsten

Michael Pirosanto, VD för Gårdstensbostäder berättar vad Göteborg Energis satsning på en soclellspark i Gårdsten betyder för stadsdelen.
LicensNon-commercial use
Längd0:59
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus