GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Exjobb - Digitala tomater

Vill du vara med och utreda hur spillvärme från datacenter kan bidra till urban matproduktion?

Framtidens matproduktion i stan.
Ca 1/3 av hushållens klimatpåverkan kommer från maten vi äter. För att kunna bygga verkligt hållbara städer i framtiden kan vi inte bara titta på energieffektivisering, transporter och hållbart byggande. Vi måste också hitta lösningar för verkligt hållbar matproduktion. En del av svaret är att kraftigt öka andelen mat som produceras i städer.

Digitala Tomater
handlar om återvinning av spillvärme från datacenter till urban matproduktion i täta stadsmiljöer. Datacenters avger stora mängder spillvärme som normalt ventileras ut utan återvinning. Det finns idag lösningar för återvinning till fjärrvärmenätet vid större anläggningar, men det är mycket svårt att energi- och kostnadseffektivt göra det för mindre datacenter.

Spillvärmen tas tillvara direkt i ett odlingsväxthus tätt integrerat med datacentret, vilket medger en åretruntproduktion av grönsaker. Målet är att uppföra en första anläggning som drivs av spillvärme och biologiskt avfall till klimatneutral urban matproduktion.

Förstudie Digitala Tomater.

Göteborg Energi har, tillsammans med Greenhouse Living (http://www.greenhouseliving.se/) och Kajodlingen (https://www.kajodlingen.se/) blivit beviljade forskningsanslag från Energimyndigheten, Vinnova och Formas inom programmet Viable Cities för att utveckla projektet Digitala Tomater. Vi skall genomföra en fördjupad förstudie inom projektgruppen under våren 2020.  Vi söker nu studenter som kan bidra till delar av projektet i form av en Masteruppsats

 

Upplägg:

-Vi söker studenter intresserade av följande områden: Energiteknik (bränslecell/vätgas), Energisystem, Datacenter, Affärsmodeller för urban matproduktion,

-Du/Ni Arbetar fram ett självständigt Masterarbete, parallellt med vår projektgrupp.

-Du/Ni Deltar i ett antal arbetsmöten/Workshops tillsammans med projektgruppen.

 

-Tid: Januari 2020-Juni 2020

-Omfattning: Masteruppsats

 

Urval kommer att ske löpande under processen vilket innebär att ansökan kan komma att stängas tidigare.

 

 

Anställningstyp:
Extrahjälp

Sista ansökningsdag:
2020-01-27

Göteborg Energi

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus