GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Beställ ut en allmän handling

Vi är ett kommunalt bolag, det innebär att vi så snabbt som möjligt ska se till att handlingar som inte omfattas av sekretess enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) blir tillgängliga för allmänheten.

Fyll i formuläret nedan för att beställa ut handlingar från oss.

Vanliga frågor

En allmän handling är en handling som förvaras hos exempelvis en myndighet eller en kommun. Utöver detta är det även fastställt att tre kriterier skall uppfyllas för att det skall röra sig om en allmän handling:

Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen
(TF 2:3)

Handlingen ska förvaras hos myndigheten

Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och TF 2:7)

Observera även att en handling som klassas som allmän inte är detsamma som att den är offentlig.

Du kan beställa utlämning digitalt, då kostar beställningen ingenting.


Om du vill ha papperskopior tar vi ut en avgift
1-9 sidor Ingen avgift*
10 sidor 50 sek
11+ sidor 2 sek per sida

*Observera att du inte kan dela upp din beställning.

För att lämna ut handlingarna behöver vi en e-postadress eller ett telefonnummer.
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetspolicy
icon-closechevron-disc-rightmenu