GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elens dag

Vill du jobba i energibranschen?

Att jobba med el är spännande

El är smått fantastisk - och så viktig för hur vårt samhälle fungerar. Därför har den en alldeles egen dag, 23 januari. Dagen organiseras av branschorganisationen Energiföretagen och har varje år ett tema. I år belyser de - och vi på Göteborg Energi - vikten av att få in ännu fler som jobbar i vår bransch.

För att nå klimatmålen till 2045 behöver Sverige elektrifieras. Det lär fördubbla elbehovet, vilket innebär att vi behöver bli många fler som jobbar i energibranschen.

Vår bransch spelar en nyckelroll i både klimatomställningen och i allas vardagliga liv. Här erbjuds vi dessutom attraktiva arbetsvillkor, Nyckeltalsinstitutet framhåller energisektorn som en av de allra mest attraktiva och jämställda i svenskt arbetsliv. Energibranschen är helt enkelt en drömbransch att arbeta i!

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Kom och jobba med oss.

Hej kollega!

Vad får dig att trivas på jobbet? Träffa några av våra medarbetare och få en inblick i hur det är att arbeta med oss.

Vill du veta mer om kapacitetsutmaningen?

Vi ser att inom en 10-12 årsperiod ökar effektbehovet i kommunen med omkring 600 MW. Det är lika mycket effekt som används i hela Malmö vid en och samma tidpunkt en kall vinterdag.

Svenska Kraftnät har inlett processen med att förstärka överföringsförmågan till Västra Götaland och Göteborg. Mer effekt, totalt 1200 MW, kommer att kunna levereras stegvis. Problemet är att arbetet tar för lång tid för att hinna möta efterfrågan. Förstärkningarna av överliggande nät ska vara klara först 2035 enligt nuvarande tidplan. 

Läs mer om hur vi tillsammans måste agera för att lösa kapacitetsutmaningen.

icon-closechevron-disc-rightmenu