GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Person cyklar genom staden

Elbehovet och framtiden – så möter vi utmaningarna

Publicerad april 2023.

Elanvändningen kommer att öka markant i hela Sverige. Göteborg är inget undantag. Men för att klara det ökade behovet och samtidigt ställa om till ett fossilfritt samhälle krävs noga planering – och mer el. 

– Här sker en rad satsningar, säger Christofer Åslund, Senior Advisor inom elproduktion på Göteborg Energi. 

Åtskilliga miljarder satsas just nu på att bygga nya industrier i Sverige. De svenska elpriserna väntas jämnas ut mellan elprisområdena i kölvattnet av att dessa industrier behöver el, och det i mängder. Även i Göteborg ökar elanvändningen, och allt detta kräver en betydligt högre mängd ny elproduktion än vi har just nu. 

– Anledningen till att elanvändningen ökar även här beror på att vi just nu elektrifierar för att fasa ut fossila bränslen. Parallellt sker även en utbyggnad av industrier i Göteborg, där bland annat en ny energikrävande batterifabrik snart finns på plats. Vår elanvändning kommer fördubblas på 15 år, säger Christofer Åslund.

Det behövs kort sagt mer el, ett starkare elnät och vi behöver även använda energin smartare än vi gör idag. Göteborg Energi gör just nu en stor satsning på förstärkning av elnätet på Hisingen. Det möjliggör en större elinmatning till hela Göteborg. 

– Det är ett nytt läge i elsystemet för oss alla. Tidigare fanns det stora överskott av el i norr som man kunde föra över till resten av landet. Så kommer det inte vara i framtiden. Lokalt måste vi därför ta större ansvar.

En utbyggnad av elnätet låter ju bra, men vad gör Göteborg Energi mer för att möta utmaningarna?

– Vi tittar först och främst på våra kunders samlade behov, och med det som utgångspunkt kan vi göra analyser av hur vi behöver bygga ut elnätet, utveckla förmågor att hantera topplastsituationer och hur vi kan bidra med ökad elproduktion. Vi planerar att investera i en ny kraftvärmeanläggning i Ryaområdet. Kraftvärme, som innebär att man eldar biobränslen för att göra el och värme, står för nära 10 procent av all elproduktion i Sverige. Vi undersöker även om vi kan bygga ut vindkraften. 

Vindkraft är en kostnadseffektiv energikälla som ger ett viktigt bidrag till den gröna omställningen, menar Christofer Åslund. Dock finns flaskhalsar i tillståndsprocessen, flaskhalsar som vi egentligen inte har råd med rent tidsmässigt. 

– Myndigheterna har ambitionen att snabba på tillståndsprocesserna, vilket är nödvändigt. Det finns ett EU-förslag som, om det blir verklighet, gör att beslut om tillstånd för energianläggningar ska kunna vara på plats inom 9–12 månader från ansökan, vilket skulle innebära en drastisk förbättring jämfört mot dagens ledtider. Acceptansen för energiinfrastruktur måste öka i samhället, om vi ska klara av den viktiga gröna omställningen. 

Om elproduktionen måste öka och vi använder mer el – ökar inte risken för frånkoppling?

– Frånkoppling har inte behövts hittills, och kommer förhoppningsvis inte behövas heller om vi jobbar proaktivt i samhället. I Göteborg har vi en trygghet bland annat i Rya kraftvärmeverk, som företagen kan luta sig mot om det skulle behövas. Bara det faktum att vi faktiskt har blivit avropade att producera el från Rya till övriga Sverige ett 30-tal gånger under vintern är ett kvitto på att vi bidrar till att stabilisera elsystemet. Däremot kan och bör man som företag använda el smart ändå, för att hjälpa till att hålla elpriserna nere genom att undvika onödig utbyggnad i elnät och elproduktion. 

Det är även bra att kontrollera om det finns några energitjuvar i lokalerna, och åtgärda dessa. Att sänka temperaturen i lokalen med bara en grad är också en effektiv åtgärd. ”Sänk 1 grad, spara 5 procent” är en devis och sanning som fortfarande gäller.

– Sedan kan man bidra genom att även anpassa sin elanvändning efter rådande driftsituation. Det finns inte minst ekonomiska incitament att styra sin elkonsumtion. Elen är billigare om man undviker morgontimmarna och middagstid. Göteborg Energi erbjuder också flextjänster där man som företag kan få ersättning om man har möjlighet att anpassa sin elanvändning. 

Slutligen kan man även investera i egen produktion, solceller eller batterier exempelvis.

– Vi på Göteborg Energi gör mycket för att möta utmaningarna och bibehålla den trygghet vi har, men det är viktigt att komma ihåg att vi alla måste hjälpas åt. Våra kunders bidrag spelar en viktig roll. 

Mer läsning

Detta gör vi för att upprätthålla försörjningstrygghet när elbehovet ökar:

  • Stödproduktion av el i Rya kraftvärmeverk avtalas regelbundet av Svenska Kraftnät vid      elunderskott

  • Investeringsbeslut kring att bygga ut Rya kraftvärmeverk med en fjärde linje som skall      producera el och värme av biobränslen planeras senare i år.

  • Elnätet byggs ut

Initiativ för att elsystemet ska kunna användas effektivare:

Flextjänster - där man som företag kan få ersättning om man anpassar sin användning.

Solcellspaket för privatkunder som bor i Göteborgsområdet.

icon-closechevron-disc-rightmenu