GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
SOLEL

Göteborg är bäst på sol!

Under 2019 ökade återigen antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. För andra året i rad leder Göteborg solscellsligan sett till den installerade effekten medan Uppsala har flest anläggningar. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige steg med 19 000 under 2019. Även den installerade effekten hade en ökning med cirka 70 procent sedan förra året. Den största ökningen har skett i storstadskommunerna där Göteborg, Uppsala, Stockholm och Linköping ligger i topp.

Göteborg behåller ledningen
Antalet solcellsanläggningar i Göteborgs kommun har ökat kraftigt sedan 2018 och vi försvarar vår placering som kommunen med störst installerad effekt (drygt 3% av landets totala effekt).Satsningen på solenergi sker på flera olika plan - både i näringslivet och i kommunerna. Samtidigt ser fler och fler privatpersoner fördelarna med att ha en egen solcellsanläggning från vilken de kan sälja överskottet av elen de själva inte använder.

2018 byggde vi Sveriges då största solcellspark, Nya Solevi och under 2020 hoppas vi kunna färdigställa en park i Utby

Mikroproducenter
De senaste åren har både kommuner och företag satsat brett på solenergin men majoriteten av den installerade effekten för 2019 kommer från anläggningar under 20 kW, det vill säga mindre solcellsanläggningar som exempelvis villatak. Det är första gången på flera år som den största kategorin inte är anläggningar med storleken 20–1000 kW. 

För oss på Göteborg Energi började arbetet med mikroproducenter redan 2012 då vi inledde ett pilotprojekt med 100 mikroproducenter som installerade solceller.Sedan dess har intresset ökat i takt med att lagstiftningen anpassats och det har blivit billigare att köpa egen anläggning.

Tillsammans gör vi skillnad
Solceller kommer sannolikt aldrig kunna bli lösningen på Sveriges energiförsörjning, men som komplement till andra energislag som vatten- och vindkraft är den en viktig spelare för att nå målet om 100% förnybar elproduktion 2040. 

Ingen kan göra allt men vi är många som kan göra något. 2018 byggde vi Sveriges då största solcellspark, Nya Solevi och under 2020 hoppas vi kunna färdigställa en park i Utby med kapacitet att ge ström till 1 000 villor årligen. Samtidigt byggs det stora solcellsanläggningar på flera håll i landet. Små producenter som producerar egen el, solcellsparker och företag samt föreningar som installerar solceller på sina tak - tillsammans ökar vi mängden solel i Sverige bidrar till att branschen mognar. 

Passar ditt tak för att producera solenergi? 

På ”solkartan” ser du hur solstrålningen ser ut på just din tomt.

icon-closechevron-disc-rightmenu