GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Operan

Göteborg har världens mest hållbara operahus

GöteborgsOperan tipsar om hur du energioptimerar

Publicerat oktober 2023. (På bilden: Scentekniker på GöteborgsOperan. Fotograf Mats Bäcker)

GöteborgsOperan blev utnämnt till det mest hållbara operahuset i världen 2022. Men arbetet med att energioptimera började för nära 30 år sedan. Vi har pratat med Arne Sahlstedt, teknisk förvaltare på operan, som var med redan då.

Ta oss tillbaka till 1990-talet, då arbetet startade. Vad började ni med?

- Jag var med redan under byggprocessen och ledstjärnan var att vi skulle skapa gott inomhusklimat till minsta möjliga energiförbrukning. Den första större insatsen gjorde vi faktiskt med hjälp av Göteborg Energi och ett sponsoravtal. Vi loggade värmeförbrukningen och trimmade brytpunkter i värmekurvan.

Ni har bland annat energioptimerat lampor och tidsstyrning av ljus. Vad mer har gjorts? 

- 2010 installerades fjärrkyla och tre år senare kom 700 kvadratmeter solpaneler vilka ger omkring 100 000 kWh per år, ungefär tre procent av den totala elförbrukningen. Vi använder sedan många år el och fjärrvärme märkt med Bra Miljöval. I scenhuset pågår byte från konventionella armaturer och strålkastare för ljussättning till armaturer med ledljuskällor.

Varför är det viktigt för er som operahus att tänka hållbart?

- Det är en självklarhet för oss att göra det vi kan. Hållbarhet och miljöarbete har alltid varit viktiga frågor för GöteborgsOperan och genomsyrar hela organisationen. 

Finns det mer att göra hos er? 

- Ja! Vårt mål är att halvera energiförbrukningen till år 2030 jämfört år 1996. Det kan vi uppnå genom att utöka solelsanläggningen till ungefär 1500 kvadratmeter, vilket skulle ge omkring tio procent av den totala elförbrukningen samt att fortsätta byta ut befintliga remdrivna fläktar till tryckstyrda direktdrivna. 

Vilka tips har du till andra verksamheter, som inte hunnit lika långt i hållbarhetsarbetet?

- Ventilationen är oftast den största energiförbrukaren. Att anpassa tidkanaler till verksamheten och inte ventilera i onödan sparar både el, värme och kyla. Se även till att värmesystem (radiatorer) och ventilation styrs av ett gemensamt börvärde* så att fastigheten inte värms och kyls samtidigt. Men bästa tipset är nog ändå att ha engagerade och kunniga tekniker med miljötänk som sköter fastigheten och installationerna.

*Ett exempel på när man använder sig av börvärde är i klimatanläggningen i en bil. Börvärdet är det värde som föraren valt som önskad kupétemperatur. Reglersystemet reglerar sedan värme-/kylanläggningen så att temperaturen i kupén (som kallas ärvärdet) hamnar så nära börvärdet som möjligt.

Oroar du dig över höga drift- och energikostnader?

Som din energipartner hjälper vi dig att optimera din byggnads energianvändning.

icon-closechevron-disc-rightmenu