GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Avenyn

Vem tjänar på energikrisen?

Publicerad oktober 2022.

Elpriserna har gått upp och många känner oro inför de ökade kostnader som vintern kan föra med sig. I augusti ökade förfrågningarna till vår kundtjänst med 50 procent jämfört med samma månad förra året. Vi reder ut vad energikrisen beror på, vem som tjänar på den och vad som görs för att lösa den.

För att ge en bild av hur situationen ser ut kan man titta på vad en villakund med rörligt elprisavtal och en årsförbrukning på ca 20 000 kWh betalade förra året, jämfört med i år. Första halvåret 2021 låg priset för elen på strax över 8 600 kronor. Det första halvåret i år har kostnaden mer än fördubblats, till nära 19 700 kronor. Alla med rörligt elpris har påverkats stort av de höjda elpriserna, både privatpersoner och företag.

Men vi tar det från början

Bakgrunden till de allt högre energikostnaderna är ett samspel av flera faktorer. Man kan dock säga att den stora gemensamma nämnaren är att vi i Sverige, och i Göteborg, påverkas av vad som händer utanför landets gränser. Energikrisen är i högsta grad ett internationellt problem. 

Det finns några punkter som har påverkat energipriserna extra mycket:

  • Det geopolitiska spelet med kriget i Ukraina och Europas beroende av rysk gas
    Energifrågan har varit Putins huvudsakliga påtryckningsmedel mot Europa i flera år. Tyskland och flera andra länder har gjort sig beroende av rysk gas, vilket höjer priserna kraftigt när det finns risk att den ryska gasen inte ska räcka till. Detta driver också Europas länder till att snabbt minska sin gasanvändning för att slippa beroendet av rysk gas. Med en gasmarknad i balans skulle priserna falla igen. 

  • Elproduktion som inte fungerat
    Eftersom gaspriserna är så höga vill energimarknaden att el produceras av billigare källor, såsom kol och kärnkraft. Dessvärre har sommarens höga temperaturer i Europa försvårat saken. Många floder är rekordlåga, vilket hindrar flodbåtar från att kunna transportera kol till kolkraftverk. Och de höga temperaturerna har gjort det svårt att kyla kärnkraftverken i Frankrike. Detta tillsammans med andra faktorer har gjort att den franska kärnkraften bara kunnat gå på halvfart.  

De höga energipriserna är en av de största orsakerna varför vi nu upplever den kraftigaste inflationen på flera årtionden. Detta leder till att många riksbanker höjer styrräntorna, som gör att investeringsviljan minskar hos företag och många spår att vi är på väg in i en lågkonjunktur. En lågkonjunktur kan i sin tur göra så att priserna sjunker, när vi använder mindre el. 

Allt ovan är sådant som vi på Göteborg Energi måste ta hänsyn till vid prissättningen. Prishöjningarna inte är något som vi gör någon extra vinst på.  

Tjänar på höga elpriser

De som tjänar på de höga elpriserna är företag och hushåll som producerar el. Allt från små solcellsanläggningar på villatak, till vatten- och vindkraftsproducenter, kärnkraftsproducenter och utländska kolkraftsproducenter. Svenska Kraftnät har fått se sina flaskhalsintäkter öka kraftigt, till följd av de stora prisskillnaderna mellan olika elområden. Även den svenska statens intäkter har ökat kraftigt då värdet på momsen ökar i takt med elpriset. Göteborg Energi är inte någon stor producent av el utan drabbas också av de höga priserna på olika energislag som vi köper in.

Åtgärder för att lösa krisen

Finns det ändå någon lösning i sikte? Göteborg Energi kan inte ensamt lösa problemen, utan åtgärder som kan vidtas måste ske på nationell, eller internationell, nivå. Den svenska regeringen har nyligen tagit fram ett förslag till ett så kallat högkostnadsskydd tillsammans med Svenska Kraftnät, för de mest utsatta hushållen och företagen.

EU-kommissionen jobbar också med lösningar som ska sänka kostnaderna. I ett förslag som antogs nyligen ska medlemsländerna minska sin elanvändning med fem procent under högpristimmar, och bör också på frivillig basis minska sin totala förbrukning med tio procent. På längre sikt vill EU-kommissionen reformera elmarknaden i grunden. Bland annat har man som förslag att separera fossil el från förnybar, så att konsumenter tjänar på att välja förnybar energi.

Kommunstyrelsen i Göteborg har gett Göteborg Energi i uppdrag att tillsammans med miljö och klimatnämnden genomföra en omfattande informationskampanj om hur hushåll och företagare kan bidra till att mildra energikrisen genom att spara el och att förbruka el vid lämpliga tider. 

Vad kan jag som kund göra?

Mot bakgrund av allt ovan är det inte konstigt att många har frågor kring priser, förbrukning, avtal och vad man kan göra åt dem. Ibland är det möjligt att byta till en annan avtalsform, men den enklaste och säkraste åtgärden för att få ner elpriset är att sänka sin energianvändning så mycket det går. Då bidrar man också till att sänka elpriserna för alla och också minska sin klimatpåverkan från elanvändningen. Ta gärna del av våra energispartips via länken nedan. 

icon-closechevron-disc-rightmenu