GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Malin Flysjö Affärschef El- och gasprodukter

Elmarknadens nya normalläge

Publicerad maj 2023.

Våren 2023. Elpriserna har äntligen sjunkit till mer hanterbara nivåer. Men vad händer i höst och vinter när temperaturerna blir kallare igen? Vår elhandelschef Malin Flysjö berättar om hur det nya normalläget för elmarknaden troligen kommer se ut – och vad du kan göra för att påverka ditt elpris.

Elpriserna kommer att variera i större utsträckning framöver och när vi kommer in i lugnare perioder så kan det vara klokt att passa på och lägga undan en slant för de perioder när elpriserna kommer vara högre.

I skrivande stund så står sommaren för dörren. Sverige och Europa kommer ur en vinter med rekordpriser på både el och gas. Äntligen har vi fått lite respit från energikrisen och samtalsämnena runt fikaborden ute i landet kan i stället handla om till exempel matpriser, utlandssemestrar och om det kommer bli en supervarm sommar. 

Men hur ser det ut framåt egentligen? När temperaturerna sjunker och hösten gör comeback, gör de höga elpriserna också det?

- Ja, det finns risk för det, säger Malin Flysjö, elhandelschef på Göteborg Energi. 

- Vi har ett nytt normalläge med priser som kommer variera kraftigare än vi varit vana vid
(se faktaruta). Men det finns ljuspunkter. Vi har en mycket bättre situation när det gäller våra gaslager i Europa än vad vi hade vid den här tiden för ett år sedan. Fyllnadsgraden är 62% nu mot 40% förra året. Det kommer in ganska mycket naturgas på båt som kan förse den europeiska marknaden med alternativ till rysk gas.

Hur ser de andra kraftslagen ut?

 • Kärnkraft
  - Tittar man bara på Sverige genomgår kärnkraften sin vanliga revision under sommarhalvåret. Det ser bra ut nu, men minsta försening kan skapa stress på marknaden, som vi såg den gångna vintern. 

 • Vattenkraft
  - Vattenmagasinen ligger långt under normalnivå. Snösmältningen har varit så intensiv att magasinen inte kunnat ta emot allt vårvatten, istället har det blivit översvämningar. En annan följd av detta är att det inte kommer finnas lika mycket snö kvar för smältning resten av den varma perioden.

 • Vindkraft
  - Vindkraften ökar i produktionsgrad. Men när det blir kallt så kommer vinden sjunka, det blir vindfattigt.

 • Solkraft
  - Det är likadant med solenergin till vintern. Den producerar massor nu, men kommer avta under det mörkare halvåret. Det kan vara värt att veta att runt nollgradigt så producerar panelerna som bäst för att de är perfekt kylda, så en klar och fin marsdag kan ge oväntat mycket solproduktion.

Malin Flysjö håller koll på sin elanvändning med Göteborg Energis app. Du kan också se över din privata eller företagets elanvändning på Mina sidor och till exempel  jämföra de aktuella siffrorna med samma period föregående år.

Hur redo är svenskarna för en ny tuff vinter? Vi såg att göteborgarna i synnerhet var bra på att spara el den gångna vintern med ett snitt på 15 % mindre elanvändning november till februari.

- Ja, vi var otroligt duktiga! Det återstår att se om det var ett bestående beteende. Vi såg en viss beteendeförändring och att folk pustade ut när priserna blev lite lägre, kanske slog man på golvvärmen igen och unnade sig en längre dusch.

- Elpriserna kommer att variera i större utsträckning framöver och när vi kommer in i lugnare perioder så kan det vara klokt att passa på och lägga undan en slant för de perioder när elpriserna kommer vara högre.

Hur ska privatpersoner och företag agera och tänka när elpriserna stiger på nytt? 

- I det egna huset är det jätteeffektivt om man kan sänka värmen någon grad, i synnerhet om man har elvärme. Bra att tänka på är att undvika att använda de största elslukarna samtidigt, sprid ut användandet över dygnet. Elsystemet är oftast som mest ansträngt på morgonen och eftermiddagen och då blir det också dyrare elpris.

- Ladda ner och använd vår app där du dagligen kan se uppdaterade priser och låta det styra när du kan använda el eller bör snåla. Med appens funktion Elkollen kan man sätta upp sparmål och följa dem dag för dag eller månad för månad.

Kan man säga att grundprincipen är densamma för företag och brf:er egentligen? Det är i uppvärmningen som de största besparingarna finns?

- Jamen faktiskt. Det gäller att försöka energioptimera så mycket som det bara går. Här kan vi stötta med olika energitjänster och våra energitekniska fastighetsförvaltare är grymma på att hitta lösningar. Kontakta gärna dem för att få hjälp. 

- Vi har samlat ihop matnyttiga energispartips på vår hemsida, och man kan följa sin förbrukning på Mina sidor. Sedan har vi ju flextjänster, att man som företag kan tjäna pengar genom att avstå el under en viss tid.

Hur och när kan vi vänta oss att det kommer in mer elproduktion i vårt kraftsystem?

- Det kommer mycket vindkraft de närmaste åren. I slutet på 2024 kommer vindkraften ha en kapacitet på 50 TWh, en fördubbling sedan 2021. Trenden med att sätta upp solceller är fortsatt stark. Faktum är att Göteborg är staden i Sverige där solcellsmarknaden växer fortast.

- Finska kärnkraftverket Olkiluoto är äntligen igång, hela 14 år försenat. Med sina 1570 MW är det största reaktorn i Norden. Men någon annan ny kärnkraft ser vi inte kommer finnas i systemet de närmaste åren. Vattenfall har ansökt om att få göra en förstudie för att eventuellt ställa upp modulära reaktorer i Ringhals. Och det pågår en debatt om huruvida man ska tillåta byggen av reaktorer på nya platser utöver de etablerade. Men det är oavsett relativt långt bort.

Finns det någon fördel för våra kunder att Göteborg Energi är ett kommunalägt bolag?

- Ja verkligen! Vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden.  Vi tar ett stort ansvar och driver på omställningen så att Göteborg får de smarta och hållbara energilösningar som framtiden kräver. Hade vi varit privatägda så hade bara marknaden fått styra, nu har vi möjlighet att vara lite mer uthålliga och tänka på vad som är långsiktigt bra för kunderna och staden. 

icon-closechevron-disc-rightmenu