GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg prisas för sin laddinfrastruktur

För femte året har den kommun belönats som har tagit konkreta initiativ och ett helhetsgrepp på laddinfrastruktur och elektrifieringen av fordon. Laddguldet 2021 gick till Göteborg!

– Otroligt roligt att det vi gör uppmärksammas, säger Carolina Brännström, produktansvarig för laddning på Göteborg Energi.  

Göteborgs Stad har 354 egna lätta elfordon, 30 elbussar, nästan 1400 publika laddplatser och utsläppsfria transporter som krav i upphandlingar. 

Det var några av faktorerna som gav juryn för Laddguldet anledning att formulera följande motivering:
 
Göteborg tilldelas Laddguldet 2021 för sin helhetssyn, där kommunens olika aktörer, energibolaget, kollektivtrafiken, parkerings- och bostadsbolagen och näringslivet tillsammans driver en snabb omställning till avgasfria transporter.Arbetet sker utifrån en systematisk strategi där både det kommersiellt gångbara och det forskningsmässigt intressanta finns med, och där omvärlden generöst bjuds in att lära och samverka.

Carolina Brännström, produktansvarig för laddning på Göteborg Energi.

– Göteborgs Stad har fått Laddguldet främst för att vi tagit vårt ansvar för att se över och systematiskt ta fram strategier för hur elbilsägare ska kunna känna sig trygga med att laddningen fungerar. Vi samarbetar förvaltningar, bolag och näringsliv emellan för att få så bra förutsättningar som möjligt, säger Carolina.

Vad innebär priset för Göteborg Energi?

– Arbetet med laddning är jättekul och spännande men väldigt komplicerat och med många aspekter att ta hänsyn till. Vi behöver all motivation vi kan få för att fortsätta utvecklas. Laddguldet ger oss extra kraft.

Vilket är nästa steg?

­– Det är att skapa ännu fler och bättre samarbeten mellan stadens bolag, förvaltningar och näringsliv. Vi är lösningsorienterade, letar alla vägar framåt och är öppna för att det kan komma andra möjligheter, som vätgas eller andra drivmedel. Göteborg Energi ser också ett starkt samband mellan parkering och laddning, framför allt om man lever och verkar i innerstaden. Därigenom vill vi, tillsammans med bland andra Göteborgs Stads Parkering verka för att minska de trösklar som finns idag för att skaffa sig elbil.

– Vi ser också ständigt över hur våra laddplatser är fördelade i staden. Vi har vita fläckar på kartan där det är ont om laddmöjligheter. Därmed vill vi gärna har göteborgarnas hjälp med förslag på platser där man vill att vi utökar vårt publika laddnätverk. Detta hjälper oss otroligt mycket i vår prioritering vad vi ska etablera nya plaster först.  Jag vill poängtera att nyttjandegraden på stadens cirka 1400 publika laddplatser i snitt är väldigt låg. Vi måste använda skattepengarna smart genom att nyttja det som redan installerats i så hög utsträckning som möjligt innan vi sätter upp fler laddare i samma område.

Vad är största utmaningen just nu?

– Att utvecklingen går så extremt fort. Vi är väldigt många som vill, vi springer efter tåget och måste hoppa på i rätt tid. Det händer så mycket samtidigt att det ibland är svårt att veta var vi ska lägga fokus. Grundprodukten måste såklart vara bra, vi måste ha koll på vad som kommer härnäst när det gäller hårdvara – och även ha koll på det många pratar om nu; V2G, Vehicle to grid. Alltså den teknologi som innebär att elbilar ger effekt tillbaka till elnätet. Det är ett potentiellt verktyg för att balansera belastningen i nätet där man vid effektbrist helt enkelt kan få effekt från bilbatterier. Men om och hur detta kommer att fungera i praktiken, vet man inte ännu.

På sistone har de höga elpriserna fått mycket uppmärksamhet, hur påverkar det?

– Vi kommer att behöva se över prisstrategin. Vilken taxa ska vi ha och hur ska den tillämpas? Kommer vi kunna ha ett fastpris eller behöver vi införa ett som är rörligt över dygnet? Som med så mycket annat i arbetet med laddinfrastruktur kommer det framöver att handla om beteendeförändringar, kanske är det vissa klockslag du behöver anpassa dig efter för att få lägst pris?

Vilka beteendeförändringar kan ytterligare komma att krävas?

– I innerstan handlar det till exempel om att bilägare får vänja sig vid att ta sig till och från en laddplats, kanske med cykel, för att det inte kommer att gå att ha laddplatser i anslutning till vartenda hushåll. En annan beteendeförändring är att inte ladda sin elbil varje dag (eller natt), om man inte har en hybrid. Bilen bör inte laddas på samma sätt som man gör med sin mobiltelefon. 

Din elanvändning i mobilen

"När ska jag ladda elbilen? Vilken timme använder jag flest elprylar? Hur gör jag energieffektiva val? Och när är elpriset som billigast?" Det kan vara tufft att hålla koll på sin el- och effektförbrukning. Ladda ner Göteborg Energis app och ta kontroll över dina elvanor. Använd din el på ett smartare – och billigare - sätt.

I vår stad

Läs mer om vad som händer med elbilsladdningen i Göteborg.
icon-closechevron-disc-rightmenu