Energilager BRF Viva

I centrala Göteborg på Guldheden byggs nu bostadsrättsföreningen Viva med hållbarhet som ledstjärna.

Hållbara materialval, bil- och cykelpooler och återanvändningsrum där de boende kan lämna saker de inte har behov av längre är några exempel på satsningarna. Tillsammans med Riksbyggen, Volvo Bussar och Johanneberg Science Park skapar vi också ett energilager där möjligheten att lagra el från solcellerna på taket testas. Elen lagras i begagnade bussbatterier från elbusslinje 55 som rullar i Göteborg. Syftet med energilagret är att skapa en bättre förståelse kring hur bostäder och energisystem kan samverka och bidra till mer resurseffektiv användning av batterier i hus och fordon. Bussbatterier kan, när de använts färdigt i bussen, genom energilagret få ”ett andra liv” vilket innebär ett bättre resursutnyttjande och mindre miljöpåverkan. Energilagret ökar också flexibiliteten i det omgivande elnätet och bidrar till utvecklingen av framtidens smarta elnät.

Energilagret är en del av Riksbyggen Positive Footprint Housing – tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.

Förberedelser

Vad är BRF Viva och hur har arbetet förberetts?

Bussbatterierna

Volvo Buses berättar om sin del i projektet.

Det hållbara boendet

Fler detaljer om vad som gör BRF Viva till ett hållbart boende.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus