GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
elbilsladdare i garage

BatteryLoop växlar upp i flexibilitet med Effekthandel Väst

Publicerad februari 2023
 

BatteryLoop är en snabbt växande start-up som erbjuder en cirkulär energilagringslösning av återanvända elfordonsbatterier med tillhörande tjänsteplattform. I januari anslöt företaget till Effekthandel Väst där de bidrar med elnätsnytta genom att kapa effekttoppar som samtidigt avlastar Göteborgs elnät.

- Vi deltar i dagsläget på Effekthandel Väst med effekt från en av våra kunders system i Göteborg, ett batterilager med nästan 200 kW. Det levererar redan flexibilitet till Göteborgs elnät genom att lyfta bort de högsta förbrukningstopparna från en kontorsfastighet med elbilsladdare och återladdar med billig el på natten. Med Effekthandel Väst adderar vi ytterligare ett lager av flexibilitet. Vi ser detta som en första pilot och kommer under 2023 ha kunder med installationer som skulle kunna delta med flera megawatt i Göteborg och Mölndal, säger Anders Grahl, energianalytiker på BatteryLoop.

Stor potential med lokal flexibilitetsmarknad

Samhällsnyttan i att delta är uppenbar menar Anders: att mer effektivt kunna nyttja lokalnäten för att förhindra flaskhalsproblematik. Men för att nå den fulla potentialen av lokal flexibilitet så krävs det att flexibilitetsmarknaderna når en kritisk massa och att de ekonomiska vinsterna kan fördelas på ett bra sätt mellan elnätsbolag, resursägare och elnätskunder.

- I detta stadie är vi med för att lära oss. Flexibilitetsmarknader likt Effekthandel Väst är en av många nyttor som vi kan åstadkomma med vår batteristyrning. För att detta långsiktigt ska vara en intressant marknad att delta på, så krävs det att det finns en prisnivå som både är attraktiv och förutsägbar, säger Anders.

BatteryLoops energianalytiker Anders Grahl berättar om fördelarna med Effekthandel Väst

Dubbel nytta för kunderna

Med sin cirkulära lösning för energilagring har BatteryLoop möjlighet att ladda och ladda ur flera hundra kilowattimmar varje dag. Samtidigt prioriterar de att leverera mot de nyttor som skapar mest värde för sina batterikunder. Bäst är när flera olika tjänster kan samspela. Till exempel är det ofta höga elpriser samma timmar som lokalnätet har som högst behov av ett tillskott av effekt, vilket skapar dubbel nytta för BatteryLoops kunder.

- Vår affär grundar sig i tanken om att använda resurser mer effektivt: genom att återanvända fordonsbatterier som redan finns på marknaden. Detsamma gäller elnät, desto mer effektivt vi lär oss att nyttja elnäten, ju mer kostnadseffektivt blir det för slutkunden. Elnäten dimensioneras för de potentiellt högsta timmarna på året, och med flexibilitet kan de timmarna hållas nere, avslutar Anders.

Göteborg Energi spår en mängd flexleverantörer framöver

Med en stark tillväxt i Göteborg inom bland annat tillverkningsindustri är mer elnät en viktig komponent för att möjliggöra omställningen med ökad elektrifiering. Samtidigt tar det lång tid att bygga elnät och för att vara konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva även i framtiden måste elnätsbolagen tänka i nya banor. 

- Att köpa flexibilitet från kunder i vårt nät är ett lovande sätt att använda nätet mer effektivt i framtiden och klara kapacitetsutmaningen säger Simon Siöstedt, kapacitetsansvarig på Göteborg Energi. Genom att arbeta proaktivt med framåtblickande kunder som BatteryLoop kan vi köpa flexibilitet via Effekthandel Väst vilket både gynnar oss som elnätsbolag och kunderna som har möjlighet till en ytterligare inkomstkälla, fortsätter Simon. 

Han får medhåll av Therese Caesar, ansvarig för Effekthandel Väst på Göteborg Energi, som menar att detta bara är början på en väldigt intressant resa för flexmarknaden.

- Vi är mitt uppe i att utveckla och förstå hur vi ska bygga upp Effekthandel Väst på bästa sätt för att gynna både oss som nätägare och aktörer som deltar, säger Therese. Därför är vi jätteglada över att Batteryloop är med och testar det här ihop med oss. Vi lär oss jättemycket av varje ny flexleverantör som är med, avslutar hon.  

icon-closechevron-disc-rightmenu