GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En ritning visar hur den planerade bioångpannan i Rya kommer se ut sedd från vattnet.

2024 kan bli ett år med stabilare elpriser

Publicerad januari 2024.

2023 var ett år då elmarknaden pustade ut efter de historiska prisrekorden. Nu finns det mycket som pekar på att 2024 kan bli ett ännu lugnare år för elkunderna.

Vintern har varit oväntat snörik och med flera köldrekord. Men trots detta har elpriserna inte stuckit i väg, till mångas lättnad.

– Ett stort skäl till det är att det nu finns två kärnkraftverk till i vår närhet som är i gång jämfört med förra året. Det är Ringhals 4 i Sverige och Olkiluoto 3 i Finland, säger Oskar Hallberg som är portföljförvaltare på Göteborg Energi.

Den nya reaktorn Olkiluoto 3 togs i full drift i april förra året, då 14 år försenad, och är den största reaktorn i Norden. Tillsammans bidrar Ringhals 4 och Olkiluoto 3 med 2500 MW effekt. Vindkraften i Sverige har också byggts ut mycket under året och skjuter nu till riktigt bra med energi när det blåser.

Sänkta gaspriser bidrar till lugnare prisbild

En annan faktor som gör att prognoserna spår billigare el i år är att priserna på gas drivits ner. I Europa är gasen en av de vanligaste råvarorna för att producera el. Så när priset stiger på gasen påverkar det elpriset i Europa. Och vi i norden påverkas av de höjda priserna vid de tillfällen då vi har dålig hydrologi och lite vind. 

– Läget i gaslagren nere i Europa ser bra ut. De ligger nu på 80 procent. Det är siffror som man brukar se i november, säger Oskar Hallberg.

Även priserna på den flytande naturgas, så kallad LNG-gas, som ersatt den ryska gasen är nu nere på nivåer som inte setts sedan innan Ryssland anföll Ukraina. Sammantaget gör det att prognoserna för prisbilden ser lugnare ut, enligt Oskar Hallberg. 

Men det finns saker att vara vaksam på. Norden har ett underskott i den så kallade hydrologiska balansen – det vill säga hur mycket vatten det finns att tillgå för vattenkraften. Om det blir varmare än normalt när snön ska smälta så finns det en stor risk att större delar av snölagret man samlat på sig under vinter kommer på en gång. Detta gör att vattenkraft producenter måste köra mer vattenkraft än normalt under en kort period vilket sänker prisbilden just då men ökar troligtvis priset längre fram eftersom man använder sig av vattenkraft man trodde man skulle ha vi det tillfället redan nu . 

Förra sommaren blev snösmältningen exempelvis hastig och regnet under sommaren kom i så kraftiga omgångar att allt inte samlades där det brukar.

– Den hydrologiska balansen är en tydlig parameter på vad vi kan vänta oss framåt, säger Oskar Hallberg. 

Kundernas el-intresse håller i sig

Det verkar alltså bli lugnare för energikonsumenter. Men för oss som jobbar med energi varvas tempot upp. 

– Folk har blivit mycket mer intresserade. Det märker vi här och jag märker det även privat i min egen krets. Från att ingen riktigt brytt sig om energifrågorna de senaste sex-sju åren får jag nu massa frågor. 

Intresset verkar också hålla i sig när det kommer till elanvändningen. Förbrukningsmönstren – med toppar på morgon och eftermiddagar – kommer sannolikt fortsätta hålla sig, men topparna ser inte ut att sticka i väg lika kraftigt.

– Jag tycker att man ser att folk fortsätter spara el, om än inte nere på samma nivåer som 2022. Även de med fast pris väljer att förbruka mindre el. Så det finns en stor nytta i det ökade intresset, säger Oskar Hallberg.

icon-closechevron-disc-rightmenu