GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Tomas Lundgren blickar mot en graf visandes elpriset (OBS: gammal bild)
Hösten 2021

Varför är elpriserna så höga just nu?

Publicerad september 2021

Du kanske har hört om de höga elpriserna som råder just nu under hösten 2021? Vi slog oss ner med vår försäljningschef, Tomas Lundgren, för att förstå läget. Det korta svaret? Det har regnat för lite.

- Priserna fortsätter att sätta rekord – så här stora svängningar i elpriset har vi inte sett sedan avregleringen av elmarknaden år 1996. Och det är olika faktorer som agerar draglok åt varandra, inleder Tomas Lundgren.

- Om det inte är priset på kol, så är det gaspriserna eller kostnaden för utsläppsrätter av CO2 som drar energimarknaden till nya höjder, säger han och fortsätter:

- Men det som vi nu ser är att vi har ett stort hydrologiskt underskott - det vill säga att det inte har regnat tillräckligt för att vattenkraften ska räcka till. 

Underskottet på cirka -24 TWh, samt priserna på elmarknaden, skapar en perfekt storm som alltså pressar priserna till de historiskt höga nivåerna vi ser idag.

Så vad kan balansera priserna?

- Mer regn över en lång period, summerar Tomas.
 
Och skulle regnet börja falla rejält, ja, då menar Tomas att priserna sannolikt kommer att falla likaså.

Stadsutveckling

Stadsutveckling - en eleffektutmaning

Den stora urbaniseringstrenden, elektrifieringen av fordonsflottan samt en industri i tillväxt höjer efterfrågan på eleffekt i Göteborg.
Utsikt över Göteborg

Kan vi få elbrist i Sverige?

Trots att Sverige exporterar mer el än vad vi importerar hotas vi av elbrist, vad beror det på?
icon-closechevron-disc-rightmenu