GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vad påverkar de nya elnätspriserna?

Publicerad november 2022.

Elpriserna är något som engagerar många och vi har en tuff vinter framför oss. Jennie Sjöstedt på Göteborg Energi nät reder ut begreppen och förklarar vad som påverkar prisjusteringen av elnätsavgiften för 2023. Något som kallas elnätsförluster bidrar indirekt till kommande högre priser för alla konsumenter.

Elnätsförlusten är den el som försvinner i värme när man för över elen till användaren. Elen transporteras ibland långa vägar och då blir elnätsförlusterna mer påtagliga. El som produceras i norra Sverige behöver ledas hela vägen ner till oss i Göteborg och den långa transportsträckan påverkar elnätsförlusterna.

Det är Svenska kraftnäts stamnät som leder elen till regionnäten, som i sin tur leder elen vi använder i Göteborg till vårt lokala elnät. Den el som går förlorad på vägen måste elnätsägarna; Svenska kraftnät, regionnätsägare och lokalnätsägare sedan ersätta med egna elinköp. Och när kilowattimmarna blir dyrare ökar också den kostnaden för elnätsföretagen. Man kan jämföra med hur en datorladdare fungerar, menar Jennie Sjöstedt som är chef för Kund och Affär på Göteborg Energi Nät. 

- Elen strömmar genom elsladden och du märker att adaptern blir varm. Det är el som blir till värme i stället för att ladda din dator. Den elen går så att säga förlorad. Elnätsbolag som Göteborg Energi nät ersätter alltid den el som förloras på vägen till kunden, det har vi alltid gjort och är ålagda av ellagen att göra. Men nu när priserna på el är högre har även vi fått ökade kostnader och det är en av anledningarna till att vi behöver justera priserna.

Lägre förluster jämfört med andra elnätsbolag

Ett vanligt år har Göteborg Energi Nät drygt 100 GWh (gigawattimmar) elnätsförluster. 

- Elnätsförlusterna har inte ökat i volym utan är de samma som tidigare år. Däremot har kostnaderna ökat för oss och hos de regionnätsägare som vi får elen från och då blir elnätsavgiften dyrare för konsumenten, säger Jennie Sjöstedt.

- Vi jobbar även med att prissäkra våra elnätsförluster och det har vi varit bra på. Det gör att vi kan dämpa vår kostnadsökning när elpriserna går upp. Däremot så kan vi inte styra hur överliggande elnätsleverantörer prissäkrar sina elnätsförluster och det påverkar också det pris vi måste sätta. Och trots att vi varit bra på att prissäkra våra egna förluster, så mer än fördubblas våra kostnader för förlusterna till 2023.

Göteborg Energi nät har dock lägre förluster jämfört med andra elnätsbolag. Det beror mycket på att det är ett stadsnät med korta avstånd mellan kunder. När nu en prishöjning är på gång, är elnätsförlusterna en stor anledning till höjningen, men inte den enda berättar Jennie.

- Vi fortsätter också investera i nytt elnät, som ett led i den stora viktiga omställningen för samhället i stort, men också för Göteborg som växer. Nya industrier etablerar sig och befintlig industri går mot en alltmer elektrifierad verksamhet inte minst genom en kraftigt ökad elektrifiering inom transportsektorn. Dessa nödvändiga satsningar påverkar också priserna. 

- Förutom nya investeringar, så arbetar vi kontinuerligt med att underhålla det befintliga elnätet med ny och förbättrad teknik. Detta ger oss ett elnät som håller längre och kan leverera en bättre kapacitet. I Göteborg har elnätet en mycket hög leveranssäkerhet, 99,99 procent, vilket ger få elavbrott trots att det just nu pågår många byggprojekt i staden. Vi vill försätta leverera denna trygghet till alla våra kunder, privata och företag och då får vi alla var med och betala.

Bland de lägsta priserna i Sverige

-Trots höjningen av priset för elnätet i Göteborg har vi bland de lägsta priserna i Sverige. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att ge rätt förutsättningar för verksamheter som vill etablera sig i vår stad och där våra kunder kan känna sig trygga i att vårt mål är att behålla den höga leveranssäkerheten, avslutar Jennie Sjöstedt.

Vill du veta mer?

Alla som bor och verkar i Göteborg är med och betalar för det lokala elnätet. Läs vidare om vad du får för dina pengar och hur det kommer sig att Göteborg har en av landet lägsta elnätsavgifter.

icon-closechevron-disc-rightmenu