GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Energilagring från vind och sol
Solenergi

Solcellsparken Nya Solevi fyller ett år – så har det gått

Publicerad december 2019.

För ett år sedan, i mörkaste december, togs Nya Solevi - Sveriges då största solcellspark i bruk. Under året som gått har parken producerat 5,1 GWh förnybar solel, vilket hade räckt till att köra en elbil cirka 650 varv runt jorden.

– Eftersom detta är vår första solcellspark har det varit extra spännande att följa utvecklingen. I stort sett har allt fungerat som det ska och vi har nästan kommit upp i den produktion vi räknade med. Som med alla nya anläggningar har vi har haft några mindre intrimningsproblem som bland annat gjorde att vi fick stänga parken i september för att byta en del komponenter, men efter det har det rullat på, säger Rebecca Palmgren, produktutvecklare på Göteborg Energi.

Och intresset för Nya Solevi har varit stort. Under året har runt 300 personer gjort studiebesök i parken och cirka 850 av solcellspanelerna abonneras av privatpersoner.

– Erfarenheterna från ett år med Nya Solevi kommer bra till hands nu när vi går vidare och bygger vår nya solcellspark i Utby, säger Rebecca Palmgren.

Johan Lindahl, Svensk representant i det internationella samarbetsorganet för solceller, IEA-PVPS task 1, som länge följt solcellsbranschens utveckling konstaterar att det har hänt mycket på kort tid när det gäller solcellsparker.

– Vi ser just nu lite av en ketchupeffekt när det gäller utbyggnaden av solcellsparker. Och den startade strax efter att Nya Solevi blev klar. Även om Nya Solevi inte var den första parken i Sverige tror jag att Göteborg Energis inriktningsbeslut om att bygga totalt 10 MW, som kommunicerades i samband med Nya Solevi, var en viktig signal om att solcellsparker inte bara är ett litet roligt engångsprojekt utan kan vara en attraktiv strategi för energibolag som vill utöka och diversifiera sin elproduktionskapacitet, säger han

icon-closechevron-disc-rightmenu