GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Göteborg Energi VD Alf Enqvist. Snabba beslut behövs för att säkra elnätskapaciteten i Göteborgsregionen
Effektbrist

Snabba beslut behövs för att säkra elnätskapaciteten i Göteborgsregionen

Om inget görs för att öka elnätskapaciteten i Göteborgsregionen kan det hindra företag från att genomföra nödvändiga framtidsinvesteringar här. Göteborg Energis VD Alf Engqvist presenterade sin analys av läget för energiminister Anders Ygeman under ett webinar nyligen.

Hela samhället påverkas av elektrifieringen. Och det börjar gå undan nu. Allt fler väljer till exempel eldrivna fordon och transporter samtidigt som industrin ställer om sina processer, vilket kräver stora mängder förnybar el. 

I Västsverige finns många företag som är drivande i omställningen – och om de ska fortsätta investera i regionen behöver de veta att kapaciteten i elnätet kommer räcka till dem även i framtiden. Det var budskapet från Göteborg Energis vd Alf Engqvists under ett webinar arrangerat av Västsvenska Handelskammaren, där även Sveriges energiminister Anders Ygeman deltog.

– När vi nu har ett sånt driv – då behöver vi se till att de infrastrukturella förutsättningarna finns på plats, säger Alf Engqvist.

Företagen i Göteborg måste ha elnätskapacitet för sina investeringar

Det hela handlar om elnätskapaciteten. Det vill säga hur mycket el som kan levereras till regionen för att sedan kunna användas i såväl hem som i fabriker. Svenska Kraftnät ansvarar för kapaciteten i stamnätsledningarna in till Göteborg. Enligt deras bedömning är energiläget enligt en trafiksignalsjämförelse rött i Stockholm, rött i Malmö och rött i Uppsala – men gulgrönt i Göteborgsregionen.

– Problemet är att de har fel. De har rätt i perspektivet om vi tittar ut genom fönstret precis nu. Men de har inte rätt ur perspektivet att företag behöver förutsättningar för sina investeringar. Och då behöver besluten tas i närtid, säger Alf Engqvist. 

Under webinaret lyftes batteriföretaget Northvolts nya fabrik i Skellefteå upp som ett spännande exempel på hur elektrifieringen går framåt. Alf Engqvist förklarade att ett av skälen till att den fabriken kunde byggas var att Skellefteå Kraft hade bra kapacitet i sitt system. Något som Göteborgsregionen kanske inte kan lova framåt, om inget görs.

Elnätskapaciteten kan framtidssäkras med ny ledning

Alf Engqvist presenterade en möjlig lösning, i form av en ny 18 kilometer lång stamnätsledning på 400 kV som grävs från Ingelkärr i Ale kommun, till Hisingen. Det skulle fördubbla kapaciteten till Göteborg och trygga behovet för lång tid framöver.

– Den skulle behöva vara klar till hälften 2025–26 och helt klar 2030. Det skulle kosta cirka tre miljarder kronor vilket är runt fem procent av Svenska Kraftnäts investeringar under perioden. 

Energiminister Anders Ygeman kom inte med några löften tillbaka. Men han förklarade att Svenska Kraftnät under många år med en jämn energiförbrukning i landet haft mer av en förvaltande roll, och att de nu med den ökade energianvändningen kommer ha en mer framåtlutad uppgift. Han hyllade också näringslivets landvinningar inom elektrifiering.

– Det som näringslivet gör nu – att hålla uppe lönsamheten och driva på utvecklingen – är precis vad som behövs. För får vi en lönsamhet i den gröna omställningen kommer det gå väldigt mycket fortare än om den kommer uppifrån via lagstiftning eller från EU. Sen måste vi givetvis stötta upp, säger Anders Ygeman.

Se hela webinaret där även representanter från Volvokoncernen och Stena Line, tillsammans med Alf Engqvist diskuterar elektrifieringen av Göteborgsregionen.

Läs mer om förslaget här

Startsidan
icon-closechevron-disc-rightmenu