GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ett skepp syns i förgrunden och i bakgrunden syns Skarvikshamnen.

Skarvikshamnen ställer om till fossilfritt

Publicerad augusti 2020.

När färjorna lämnar Göteborg passerar de Skarvikshamnen vid älvens norra inlopp. Här samlas en mängd industrier som för det mesta får sin värme från ett fjärrvärmenät i miniformat – och detta nät har precis blivit fossilfritt. Men varför? Och hur?

Johan Storm har varit projektledare för omställningen och berättar att anläggningen som försett Skarviks industrier med värme går på tre pannor. Huvudpannan eldar pellets, en tar gas och en värmdes, fram till i år, med fossil olja. 

År 2018 släppte denna sistnämnda panna ut 1646 ton koldioxid, motsvarande ungefär 180 Göteborgares konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per år*. 

Biobränsle för hela slanten

- Det var mycket som talade för att tiden var mogen att byta upp oss. Dels såg våra kunder i Skarvikshamnen ett växande behov för fjärrvärme på horisonten, vi på Göteborg Energi vile dra nytta av en mer effektiv panna och sist, men inte minst, vägde miljöaspekten tungt, förklarar Johan.

Numera eldas alltså alla de tre pannorna i Skarvikshamnens anläggning enbart med förnybara biobränsle** eftersom oljepannan har ersatts med en modell som kan drivas med biogas eller en bioolja kallad RME. Förkortningen står för Rapsmetylester och är en modern bioolja som enligt Johan har den stora fördelen att den kan lagras längre än traditionell bioolja och därmed inte löper lika stor risk att minska i potens över tid.

Med ny teknik följer även andra fördelar för Skarvikshamnens nya panna. För med moderna och effektivare förbränningsprocesser begränsas andra utsläpp ytterligare, så som NOx, svaveldioxid och stoft som inte heller är speciellt bra för varken människa och natur. 

Redan igång

Projektet med att byta pannan drog igång med en förstudie i januari 2019 och lite mer än ett år senare togs den nya pannan i drift. Johan räknar därför med att anläggningens fossila CO2-redovisning kommer att landa på noll i utsläpp år 2020.

- Vi på Göteborg Energi arbetar med klimatfrågan på många sätt och våra insatser tar ju olika lång tid. Att genomföra detta projekt såg vi som ett tydligt och relativt snabbt steg mot att bli lite mer hållbara som bolag, berättar Johan.

icon-closechevron-disc-rightmenu