GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ursprungsmärkt el.

Så fungerar ursprungsmärkt el

Publicerad april 2022

Genom att välja förnybar el med ursprungsmärkning använder du din makt som kund att påverka systemet. Men vad betyder det egentligen? Vi bad vår hållbarhetschef Eric Zinn förklara begreppet.

Det tycks råda viss förvirring kring vad förnybara energikällor innebär i praktiken.

– Ett vanligt missförstånd är att kunder tror att de får el från exempelvis vindkraft hela vägen fram till uttaget. Så är det tyvärr inte, säger Eric Zinn. Att erbjuda förnybar el är mer som att balansera ett bankkonto. Ett konto som fylls på och tappas av allteftersom. Den som producerar förnybar energi får ett intyg, även kallat ursprungsgaranti, som gäller under ett år. Elleverantörer som vill sälja förnybar el måste köpa dessa ursprungsgarantier av producenterna.

– Alla vinner alltså på att försöka hålla nere sin energiförbrukning

Eric Zinn, hållbarhetschef Göteborg Energi

Låt säga att ni som företagskund förbrukar 70 kilowattimmar el under en vecka. Utöver att se till så att ni har el i uttaget så kan vi också se till att köpa ursprungsgarantier för förnybar el. På så vis kan vi garantera att det har producerats 70 kilowattimmar el från förnybara energikällor någonstans i energisystemet under det senaste året. 

– Det här betyder dock inte att någon elanvändare kan friskriva sig från klimatpåverkan. Om vi som elkonsumenter förbrukar mycket el minskar vi Sveriges förmåga att exportera klimatsmart energi. I förlängningen innebär det att behovet av kolkraft utomlands ökar. Alla vinner alltså på att försöka hålla nere sin energiförbrukning, säger Eric Zinn.

Välj till ett miljötillval!

Gör ett aktivt val och snabba på utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion. Ju fler som köper förnybar el desto mer produktion av förnybar el.

Ursprungsgarantierna för förnybar el styr inte elproduktionen här och nu, men syftar till att få fler att investera i förnybar elproduktion framöver. Vi på Göteborg Energi köper alltså upp ursprungsgarantier från vind-, sol- och vattenkraftsproducenter för att stimulera produktionen av förnybar energi.

I Europa har vi ett överskott av ursprungsgarantier. De säljs därför till låga priser. Om fler privatpersoner och företag valde att köpa förnybar energi skulle överskottet av ursprungsgarantier minska och priset stiga. Det skulle kanske få fler att bygga ännu mer förnybar elproduktion.

– Genom att välja ursprungsmärkt förnybar el från Göteborg Energi visar ni var ni står. Det är en viljeyttring som visar att ni vill se mer förnybar energi, säger Eric Zinn.

Eric Zinn, hållbarhetschef Göteborg Energi
icon-closechevron-disc-rightmenu