GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Första spadtaget
Elnät

Nu kan strömavbrott fixas fortare

Publicerat april 2023

Med en knapptryckning i Göteborg Energis driftcentral på torsdagsmorgonen den 15 mars kl. 09.00 startade en liten teknisk revolution i det tysta som kommer göra elförsörjningen tryggare för alla Göteborgs elnätskunder. Från och med nu kan vi hålla koll på vårt lågspänningsnät och upptäcka strömavbrott inom 1 minut, innan kunden själv har felanmält.

Vi har sedan länge haft en god förmåga att hålla koll på vårt högspänningsnät, men för att kunna hitta fel i lågspänningsnätet har vi fått förlita oss på att kunderna själva kontaktar vår kundservice.

Bakgrunden till den nya funktionen är de nya smarta elmätarna som nu installeras. I dagsläget har drygt 11 600 elnäts kunder fått nya mätare och det kommer att gå snabbt framåt med cirka 20 000 installationer i månaden. Beräknad målgång är i oktober 2024 då 275 000 kunder fått sina nya mätare. Från 2025 gäller skärpta lagkrav som innebär att vi som elnätsleverantörer behöver hantera ”verkliga” avbrottstider, inte som idag då man mäter avbrottstid från det att kunden uppmärksammar ett fel.

Det är jätteroligt att få jobba med ett projekt med så stor kundnytta. Vi kan nu vara proaktiva på ett sätt som vi inte kunnat vara tidigare.

Karin Skär, projektledare Göteborg Energi Nät

Under ett års tid har olika kompetenser på Göteborg Energi arbetat för att ta fram, testa och implementera lösningen.

- Detta innebär att vi dels får en helt annan överblick över statusen för hela vårt elnät och att felavhjälpning och information till drabbade kunder kan påbörjas i princip direkt. Vi får kortare avbrottstider, ökad tillgänglighet och förhoppningsvis nöjdare kunder, säger projektledare Niklas Almgren.

- Det är jätteroligt att få jobba med ett projekt med så stor kundnytta. Vi kan nu vara proaktiva på ett sätt som vi inte kunnat vara tidigare, säger projektledare Karin Skär.

Kundinformationen vid avbrott blir snabbare, från det att sms skickas ut till berörda till dess att avbrottskartan på webben uppdateras.

Michelle Hall, driftledningsingenjör, ser flera fördelar för våra kunder.

- Jag har tänkt länge att detta är en funktion som verkligen behövs. Efter stormar så börjar ju felavhjälpningen i högspänningsnätet, det är först därefter som vi kan börja och lokalisera felen i lågspänningsnätet. Nu kommer detta gå betydligt snabbare samtidigt som vår kundservice avlastas, säger Michelle Hall.

Just nu pågår elmätarbyten i Göteborg. Läs mer om hur det går till och när vi kommer och byter din elmätare.

icon-closechevron-disc-rightmenu