GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Daimtårtor blir till på produktionslinan i Almondys bageri i Torslanda.

Hur robust är vårt energisystem?

Publicerat maj 2023

För ett par decennier sedan hade vi sedlar och mynt, papperstidningar och batteridrivna radioapparater. Nu är vi beroende av kontinuerlig elförsörjning för att kunna hantera vår ekonomi, kommunicera och få information. Hur gör vi oss mindre sårbara framöver? 

Rysslands invasion av Ukraina satte plötsligt frågan om energiförsörjning högst upp på agendan i hela Europa. Hur skulle vi minimera behovet av rysk gas? Vilka var alternativen? Som en av flera faktorer bidrog kriget till att de svenska elpriserna sköt i höjden och blev en politiskt het potatis.

Hur man bygger framtidens robusta energisystem var temat för ett av mars månads lunchseminarier på Chalmers. Under ledning av moderator Tomas Kåberger, chef för Chalmers Energy Area of Advance, delade forskare och energiexperter med sig av sin kunskap. 

En av de medverkande var Daniel Eklund, produktionschef på Göteborg Energi, som konstaterar att säkerhetshotet mot Sverige har förändrats. Vi har haft en pandemi och det pågår ett krig i Ukraina.

– Sammantaget har det påmint oss om hur komplext allt hänger ihop och om att vi med nödvändighet måste samarbeta, säger han.

Energibranschen har visserligen jobbat med frågan längre än sedan senaste krisen men inte haft den särskilt högt upp på agendan. Vi har generellt tagit tillgången på billig energi för given.

Daniel Eklund, produktionschef på Göteborg Energi

Vad är det som har hänt ur ett energiperspektiv?

– Under pandemin såg vi många exempel på hur sårbara vi är när reservdelar runt om i världen fastnade på grund av att transporter ställdes in. Vi kan nu se prov på hur vissa flöden minskar och därigenom påverkar energiförsörjningen. När konjunkturen stannar upp minskar trä- och avfallsflöden från Europa och därigenom skapas mindre mängd av restprodukten biobränsle. När vår konsumtion generellt minskar skapas mindre avfall, vilket är råvaran som Renova omvandlar till fjärrvärme, och vi tvingas importera avfall från exempelvis Norge.

Vad gör Göteborg Energi för att möta den ökade utsattheten?

– Vi har en beredskapsplan för organisation och bemanning. Vi har också en plan för att säkerställa leveranskedjor, det handlar både om att hålla sig med egna reservdelslager för bränsle och kemikalier och om att samarbeta med andra, samt ha en tät dialog med producenter.

Vilka konkreta åtgärder för kunderna har ni övervägt?

– Nu börjar det bli vår och vi har klarat oss genom den kallaste årstiden. Men vi på Göteborg Energi för dialog med våra kunder inför nästa vinter om vad som kan göras för att minska förbrukningen och hur vi skulle kunna erbjuda olika varianter av flextjänster. Det kan till exempel innebära att du som kund kan teckna avtal om att vara flexibel i din förbrukning och på så sätt vara med att bidra till balansen i energisystemet. Det innebär att du går med på att vissa dagar eller tider på dygnet ha en betydligt lägre effekt. Möjligheten att göra det valet finns redan på elsidan men kan snart bli en realitet även på värme- och kylsidan, säger Daniel Eklund.

icon-closechevron-disc-rightmenu