GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Familj i köket

Elmätarbyten i full gång

Publicerad november 2022.

Startskottet har gått för den omfattande processen med byte av elmätare i Göteborg. På Färgfabriksgatan i Kvillebäcken jobbar elmontörerna metodiskt med monteringen av de nya mätarna.

– Vi kommer växla upp och anställa så vi blir ett 60-tal montörer för att bli färdiga till hösten 2024, säger Bashkim Dida, Senior Project Manager på Eltel, som står för monteringsprocessen. 

Det är en blåsig och kylig morgon på Färgfabriksgatan. Det märks att hösten är i antågande. Bashkim Dida och hans kollegor har redan varit i gång ett par timmar. Deras uppdrag är att montera ner de gamla elmätarna som sitter i källaren i bostadshusen, för att därefter montera dit de nya elmätarna. Mätare som bland annat kommer ge kunden möjligheter att följa sin energianvändning bättre och därmed lättare kunna påverka den. 

– Vi ska informera alla om bytet, genomföra det i tid och montera rätt. En utmaning rent logistiskt, men det rullar på fint, säger Bashkim Dida.

Mätarbytet görs efter nya direktiv från regeringen, som i sin tur följer EU-regler om mer precis mätning. Fördelarna med de nya elmätarna är många, och de kommer bana väg för en mer effektiv energianvändning.

– Det mest uppenbara med de nya elmätarna är att vi kommer att utöka frekvensen av insamling från en gång per timme till en gång per kvart, säger Linda Svensson, enhetschef Mätvärdes- och informationshantering på Göteborg Energi. 

Elmätargänget är redo för elmätarbyten på Färgfabriksgatan

Snabbare avbrottsinformation

Den nya elmätaren är även utrustad med en så kallad HAN-port (Home Area Network). HAN-porten är ett nytt kundgränssnitt som gör det möjligt för kunder att ta del av information om sin energianvändning direkt från mätaren. Kunden behöver en extern hårdvara som kopplas till HAN-porten och kan när den aktiveras se sin elanvändning i realtid. Det är viktigt att kontrollera så att den leverantör man väljer har en hårdvara som har en RJ12-kontakt så att hårdvaran passar i HAN-porten på den nya mätaren.

Ytterligare en fördel med den nya elmätaren är att Göteborg Energi kommer kunna övervaka lågspänningsnätet snabbare än idag och på så sätt få möjlighet att informera kunderna när det sker ett avbrott. 

På Färgfabriksgatan fylls källarväggarna sakta på med rader av nya elmätare. Ett byte tar omkring 15–20 minuter.

– Allt är planerat in i minsta detalj för att det ska vara så sömlöst som möjligt för kunden. Och för att vi ska kunna jobba i den takt som krävs för att få alla mätare på plats. Roligt och utmanande! säger Bashkim Dida.

Elmätarna som Eltel just nu monterar levereras av företaget Kamstrup. 

Bättre förutsättningar med nya mätaren

– Den nya elmätaren OMNIA e-meter ger snabbare, bredare och mer detaljerade insikter i elnätet jämfört med tidigare generation, vilket skapar bättre transparens. På så sätt ger mätaren ett viktigt stöd till elnätsföretaget när man till exempel vill få in mer förnybar energi och fler elbilar. I linje med allt vi gör är den nya mätaren utvecklad från grunden för att vara säker och robust, men också för att kunna ge hushåll och företag större kontroll över sin elanvändning, säger Anders Larsson, Key Account Manager på Kamstrup.

Kunder om de nya elmätarna

Lars Utter, teknisk chef på Quality Panorama Hotel i Göteborg:

”Vi ser fram emot att kunna läsa av energianvändningen mer exakt och oftare, för att kunna rapportera lättare till Choice, koncernen vi är en del av. Det kommer underlätta vårt arbete betydligt.”

Ronny Hansson, fastighetssamordnare på Sjöfartsmuseet, en del avGöteborgs museer och konsthall, Kulturförvaltningen. Museet är hyresgäst till HIGAB: 

”Om man kan se effekterna av besparingar på el i realtid, så blir utfallet att man försöker optimera sin elanvändning och på så sätt minska kostnaderna. Där tror jag att de nya elmätarna kan vara till god hjälp.”

Källarväggarna fylls sakta på med rader av nya elmätare.

Se mer om arbetet

Nu är vi igång med bytet av elmätare i Göteborg

Vi håller dig uppdaterad

Alla vanliga elmätare i Göteborg, hos såväl privat- som företagskunder, kommer att bytas ut under de kommande två åren. Du kommer att få information om bytet i god tid innan vi besöker just dig.

icon-closechevron-disc-rightmenu