GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Gryaab och Göteborg Energi gasar vidare

Gryaab och Göteborg Energi fortsätter sitt långsiktiga samarbete kring biogas. Nyligen tecknades ett förnyat avtal mellan bolagen där Gryaab årligen levererar 70 GWh rågas som uppgraderastill biogas med hög kvalitet i Göteborg Energis anläggning Gasendal.

Gasendal.

– Det känns verkligen roligt att vi kan fortsätta vårt framgångsrika samarbete. Att ta tillvara energin som finns i göteborgarnas avloppsvatten är ett perfekt exempel på hur det lokala kretsloppet fungerar och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Biogasen är av mycket hög miljöprestanda och används framförallt till transportsektorn där största möjliga miljönytta skapas, säger Anna Honnér, marknads- och försäljningsdirektör på Göteborg Energi.

Det tecknade avtalet löper under tre år med option på förlängning och innebär alltså en årlig volym på cirka 70 GWh rågas.

– Det känns extra bra att Gryaab och Göteborg Energi, genom att producera fordonsgas, också bidrar till att minska göteborgarnas klimatpåverkan då vår gas ersätter fossila bränslen. Den biogas Gryaab producerar på ett år räcker till 5 000 personbilar, säger Anders Åström, VD på Gryaab.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig, Göteborg Energi, 070-466 04 28

Anders Åström, vd Gryaab AB, 031 64 74 21, 0705 79 74 21

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus