GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vindkraftrekord och elbrist på samma gång

Publicerad oktober 2020.

Sverige producerar mer vindkraft än någonsin och har nettoexporterat el hela 2020. Ändå upphandlade Svenska kraftnät stödtjänster under sommaren för att hantera elbristen i Malmö och Stockholm. Hur går det här ihop?

I slutet av juli visade statistiken över svensk elproduktionen att vindkraften för första gången på årsbasis översteg 25 TWh och att vattenkraftsproduktionen låg långt över fjolårets resultat. Samtidigt har den förnybara energiproduktionen i EU ökat kraftigt och stod efter första halvåret för 40 % av produktionen.

Elproduktionen har alltså slagit rekord på rekord men ändå har vi kunnat läsa om att Svenska kraftnät träffat avtal med Ringhals 1 och Karlshamns oljeeldade kraftverk för att kunna säkerställa effekt och spänningsstabilitet under sommarmånaderna.

När vi exporterar bidrar vi till att andra länder kan avveckla sina kolkraftverk

Eric Zinn, Hållbarhetschef Göteborg Energi

 

 

Den starka urbaniseringen, elektrifieringen och digitaliseringen bidrar till att vissa av våra storstadsregioner inte får tillräckligt med el in i städerna vid varje givet tillfälle. Den enkla förklaringen är att oavsett hur mycket energi Sverige producerar så behöver den transporteras. En stor del av vår elproduktion sker i norra Sverige, elen behöver då transporteras långa sträckor via elnät som idag inte är dimensionerade för behovet. Det är helt enkelt för trångt på elnätet. 

- Vi har effektbrist till storstäderna men det beror inte på vindkraftens utbyggnad, tvärtom har vindkraften gjort att vi kunnat exportera varenda vecka det här året. Och när vi exporterar bidrar vi till att andra länder kan avveckla sina kolkraftverk, säger Eric Zinn som är Hållbarhetschef på Göteborg Energi.

Sveriges riksdag har beslutat om ett mål på 100 procent förnybar elproduktion 2040. Solen är en värdefull tillgång men den skiner mest när vi är på semester och minst när vi jobbar i industrierna och alltså förbrukar som mest el. Sveriges goda förutsättningar för att producera vind- och vattenkraft är därför av stor betydelse. Men grundproblemet kvarstår, vi behöver mer nätkapacitet till våra storstäder för att de ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. 

- Svenska kraftnät har ökat takten i detta arbete och vi ser fram emot att kunna skörda de första frukterna redan inom några år, även om utmaningen säkerligen kvarstår många år till. Som konsument blir det viktigt att fundera över sin elanvändning och endast använda el när det inte finns ett bättre alternativ, säger Eric Zinn.

icon-closechevron-disc-rightmenu