GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Foto: En person står mitt i ett fält och tittar på ett vindkraftverk i bakgrunden.

Vindkraft ger billig el – bara dyr när det inte blåser

Ena dagen står vindkraften för endast några få procent av Sveriges elproduktion. Andra dagar är det nästan hälften. Vad beror det på? Och hur påverkar det egentligen elpriset?

Vindkraften anses vara ett av de viktigaste inslagen i framtidens hållbara energisystem. Den ger förnybar el, är möjlig att bygga ut till en rimlig kostnad och även ett billigt sätt att producera el på.

Men det finns en stor utmaning – den att det faktiskt inte blåser lika mycket hela tiden. Vissa dagar är det full storm, medan andra tillfällen är betydligt lugnare.
− Det är en osäker energikälla på det sättet. Produktionen varierar. Vi kan aldrig ställa helt säkra prognoser, på lång sikt. I de flesta fall blåser det lagom, men det kan finnas timmar och ibland dagar som är utmanande med vindkraft, säger Rebecca Palmgren, produktansvarig på Göteborg Energi.

Det är under de här relativt korta tidsrymderna som ett energisystem med stor andel vindkraftproducerad el också kan innebära dyr el för konsumenten. Något som enligt Rebecca Palmgren normalt sett inte påverkar elpriset i ett större perspektiv.
− Sett till hela året ger vindkraft billig el, vilket gör en utbyggd vindkraft till något positivt för konsumenterna. Men det är bara en av flera faktorer som påverkar elpriset, säger hon.
Det är därför inte möjligt att ha ett energisystem som enbart bygger på vindkraft. Lösningen är flexibilitet och en kombination av olika energikällor.
− Vi kan inte ha bara vindkraft, bara solceller eller bara något annat heller. Vi behöver ett system som balanserar den variation som finns från dag till dag, säger Rebecca Palmgren.
 
Vindkraftverk utspridda över hela landet kan också göra vindkraften stabilare.
− Sverige är ett stort och avlångt land. Det är oerhört sällan det är vindstilla överallt, samtidigt. I länder som Danmark, Tyskland och Storbritannien har det även satsats på vindkraftverk ute till havs, där det i princip blåser hela tiden, säger hon.
 
Vissa dagar ses vindkraftverken stå helt stilla fast det blåser. Vad beror det på?
- Är de helt stilla beror det på att de slagit ifrån, oftast på grund av att något blivit fel. Men de står också stilla om det blåser alldeles för mycket. Annars sliter vinden för hårt på bladen.

Sett till hela året ger vindkraft billig el, vilket gör en utbyggd vindkraft till något positivt för konsumenterna

Rebecca Palmgren, produktansvarig Göteborg Energi

Fakta om vindkraft i Sverige

I Sverige står vindkraften än så länge för en ganska liten – men växande – del av elproduktionen. Under 2021 kom 16 procent av Sveriges el från vindkraft.
Göteborg Energi äger i dagsläget tolv vindkraftverk. Ett i Gårdsten, ett i Källeberg i Falköping, ett i Mariedamm i Askersund och övriga på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun.

icon-closechevron-disc-rightmenu