GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Bi pollinerar blomma
För bi-ologisk mångfald

Vi skapar fler livsmiljöer åt våra viktiga bin!

Publicerad oktober 2019.

Binas och humlornas framtid är hotad och utan dem kollapsar människans matförsörjning. För att bidra till ökad biologisk mångfald och skapa fler livsmiljöer för bin är vi numera stolt fadder åt fyra bisamhällen.

För att naturen och ekosystemen ska fungera och tåla förändringar behövs många olika naturtyper, djur, växter och insekter. Denna mångfald är avgörande för människans överlevnad eftersom vi är beroende av ekosystemen för vår matproduktion, rena luft och mycket annat.

- För att det ska växa nya frön, frukter och bär behöver växter pollineras och för det krävs det tillräckligt många bin, humlor och andra pollinerande arter. Många av dessa håller dock just nu på att försvinna som en följd av klimatförändringarna, människans intensiva jord- och skogsbruk, byggande av infrastruktur och användning av bekämpningsmedel, säger vår miljöstrateg Karin Björkman.

Stadsodlingar, ekologiska småskaliga jordbruk och bisamhällen skapar nya livsmiljöer för insekter och fåglar och bidrar till ökad biologisk mångfald.

Av Sveriges cirka 270 arter vilda bin och humlor bedömer forskarna att överlevnaden för ungefär en tredjedel är hotad. Även globalt går förlusten av bin och humlor mycket snabbt just nu. Utan biologisk mångfald kollapsar ekosystemen och den produktion av mat och biobränslen som vi är så beroende av. Stadsodlingar, ekologiska småskaliga jordbruk och bisamhällen skapar nya livsmiljöer för insekter och fåglar och bidrar till ökad biologisk mångfald.

- Därför har vi valt att samarbeta med Beepartners och vara fadder åt fyra bisamhällen som är placerade uppe på taket på vårt huvudkontor, i vår solcellspark och vid vår produktionsanläggning på Sävenäs. Vi ser det som ett litet bidrag till att hejda utdöendet av bin och förlust av arter och biologisk mångfald, som är ett stort hot mot miljö och människor idag, säger Karin Björkman.

Läs mer om bina och deras betydelse för den biologiska mångfalden på Naturskyddsföreningen.

icon-closechevron-disc-rightmenu