GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En man jobbar vid ett skrivbord i sitt eget hem.

Vår elanvändning under coronapandemin

Publicerad januari 2021

Pandemin påverkar hela samhället och har förändrat hur vi arbetar och umgås. Men hur påverkas energi- och elanvändningen? Patrik Åberg, senior portföljförvaltare som jobbar med handel av el på Göteborg Energi, hjälper oss att analysera situationen. 

Hemarbetet har ökat under 2020. Enligt rapporten Svenskarna och Internet har andelen som jobbat hemifrån majoriteten av tiden ökat från 2 procent till 23 procent. Tillsammans med korttidspermitteringarna blev det stora förändringar i hur svenskarna tillbringade sina dagar.
– Fler datorer och spisar igång i hemmen drar mer el för hushållen, men på samhällsnivå ser det inte ut att haft så stor påverkan på elanvändningen, säger Patrik Åberg. 

Branschorganisationen Energiföretagen har jämfört förbrukningen hos privatkunder i olika delar av landet under våren 2020 och jämfört med tidigare år. Då syns bland annat att kranskommuner till storstäder har en senare morgontopp i elanvändning och antydan till tidigare kvällstopp. Det skulle kunna förklaras av pendlare som nu arbetar hemma. De har så att säga kortare väg till arbetsplatsen och kan därmed starta sina morgonrutiner senare och ändå börja i tid.

I hela landet var elanvändningen högre mitt på dagen, främst i lägenhetsområden. 

På samhällsnivå ser det inte ut att haft så stor påverkan på elanvändningen.

Patrik Åberg, Göteborg Energi

Än så länge är statistiken inte klar, men det är rimligt att anta att hushållens elförbrukning ökat samtidigt som datorerna på kontoren inte dragit lika mycket. De industrier som under en tid stängde ner påverkade förstås också förbrukningen periodvis. Men det som påverkade elanvändningen mest under året hade faktiskt inte alls med pandemin att göra. 

– Det stora under 2020 var de extremt höga temperaturerna under januari. Elmarknaden i Norden är temperaturdriven, säger Patrik Åberg. 

Elförbrukningen under 2020 var totalt sett mycket lägre än vanligt. Men minskningen går till största delen att förklara just med den varma vintern, enligt Patrik Åberg.

Den minskade rörligheten i samhället påverkar också hur vi använder internet. Andelen digitala möten har dragit upp trafiken totalt sett. Flera internetleverantörer har redovisat att de sett ökningar på runt 20 procent efter de första stora restriktionerna i våras. Någon kapacitetsbrist för datatrafiken är det dock inte tal om – en av de största topparna i mars var till exempel inte heller corona-relaterad – utan kom istället när dataspelet Call of Duty släpptes.

Men ovan till trots – viss påverkan tros våra förändrade beteenden trots allt ha i vissa avseenden. Resandet och transporterna har minskat kraftigt i världen, så kraftigt att världens koldioxidutsläpp enligt vissa prognoser kan ha blivit 7 procent lägre 2020 jämfört med 2019. Kanske märkte du av de låga bensinpriserna i somras? De var en annan effekt av de minskade transporterna i världen.

 

icon-closechevron-disc-rightmenu