GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vad avgör elpriset?

Publicerad maj 2023.

Den svenska kronan, konjunkturen, bränslepriser, utsläppsrätter för koldioxid och inte minst väder och vind. Det finns många faktorer som påverkar elpriset – oavsett om man har ett rörligt eller fast elavtal. Vad är det då som avgör elpriset och vilket alternativ är mest gynnsamt? 

Elnätsavgiften är det första du betalar som konsument och företagare. Den är en lagstadgad kostnad som innebär att du betalar för själva nätet och transporten av el till ditt hus, kontor och andra företagslokaler som behöver värme och ljus. Priset för elen, som du sedan använder, är det som du till viss del kan påverka genom att välja ett fast eller rörligt elavtal. Det handlar helt enkelt om kostnaden för din elanvändning per kWh (kilowattimme), tillsammans med en fast avgift som du betalar per månad eller år.

– Nord Pool Spot är den nordiska elbörsen där producenter av bland annat vatten-, sol-, vind-, kol- och värmekraft säljer energi till oss elhandelsbolag, som i sin tur säljer vidare till konsumenter och företagare. Elmarknaden påverkas av omvärlden och av tillgång och efterfrågan som framför allt styrs av vädret, förklarar Oskar Hallberg, portföljförvaltare på Göteborg Energi.

Elmarknaden påverkas av omvärlden

Oskar Hallberg, portföljförvaltare på Göteborg Energi

Pris timme för timme
Det rörliga priset baseras på det som branschen kallar för spotpriser. I Sverige har vi fyra elområden för spotpriserna som sätts timme för timme efter utbud och efterfrågan, det vill säga hur mycket el som behöver produceras kopplat till förbrukning. Det gör till exempel att priset är billigare på natten när vi inte använder lika mycket el här i Sverige. Dagens spotpris i respektive område blir det genomsnittliga priset på ett dygn.
 
– Vid kalla temperaturer är efterfrågan självklart högre och det pressar upp priserna. Ett kraftigt prisfall kan det däremot bli om vi har extremt mycket regn och blåst i kombination med låg efterfrågan. Sol- och vindkraftsproducenter kan ju inte lagra energi så deras produktion sker när solen skiner och det blåser. I Sverige kommer ungefär hälften av all energi från vatten- och vindkraft, och det påverkar därför elpriset, säger Oskar.

 
Fast elpris – marknadens förväntningar
Förutom väder och vind påverkas spotpriserna av den svenska kronan då elhandelsbolagen handlar i euro men säljer i svenska kronor till slutkund. Även omvärldshändelser så som Rysslands invasion av Ukraina som medfört en europeisk energikris inte minst vad gäller elproduktion samt tillgången på biogas och naturgas, bränslepriser och utsläppsrätter för koldioxid är exempel på faktorer som påverkar de rörliga spotpriserna. För ett fast elavtal handlar det om samma saker ihop med politiska beslut när det gäller exempelvis förnyelsebar energi. Men här sätter man in faktorerna i en långsiktig prognos baserat på marknadens förväntningar. Den resulterar sedan i ett fast elpris för en viss period för dig som kund – oavsett årstid. Enligt Oskar är det på lång sikt svårt att rekommendera om det är ett rörligt eller fast avtal som är mest gynnsamt – det handlar mer om kundens riskpreferenser. Men ju större förbrukning man har, desto större risk blir det med ett rörligt avtal eftersom elmarknaden rör sig upp och ned.

 
– På grund av att baskraften, det vill säga kärnkraft, försvinner och ersätts med icke reglerbar kraft, såsom vind- och solkraft, kan vi få perioder med mycket höga priser. Så i framtiden tror jag därför på kraftigare prisvariationer. Det bästa sättet att sänka sina elkostnader är såklart att förbruka mindre – energieffektivisering är en mycket viktig del. 

Elprisinifrmation

Elprisinformation

I mitten på varje månad sammanställer Oscar och hans kollegor på handelsavdelningen en rapport som beskriver vår syn på elmarknaden och avtalspriser för månaden som gått.
icon-closechevron-disc-rightmenu