GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Pilotanläggning avsaltningsanläggning Tänk:Om stipendiat Helios
Tänk:Om stipendiat 2020

Vinnande vatten

Miljoner människor i världen saknar tillgång till rent vatten. Jonatan Persson har kommit på ett energieffektivt sätt att avsalta havsvatten. Nu prisas hans teknik. — Vi har utvecklat en teknik som kan rena havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier.

Och när han säger ”vi” är han blygsam. Faktum är att det var han själv som 16 år gammal klurade ut tekniken. Som i grova drag går ut på att använda överskottsvärme från industrier till att förånga havsvatten som sen kyls ned och därmed skapar sötvatten, eftersom saltet inte ”följer med” upp i ångan.

— Jag har alltid varit väldigt intresserad av både miljö och teknik. Min hjärna älskar att klura över problem! Och jag är uppvuxen i Halland där det numera pratas mycket om bevattningsförbud och vattenbrist på sommaren så frågan har blivit aktuell för mig, säger Jonatan.

Affärsidén är att leasa ut containerstora avsaltningsanläggningar till kustnära industrier.

Jonatan Persson VD och grundare av Helios Innovations

Pilotanläggning skulle rena 50.000 liter per dygn

Sedan han kommit på tekniken startade Jonatan ett så kallat UF-företag som han drev under gymnasiet hemma i Halmstad där han fick möjlighet att bygga en liten prototyp och bevisa att tekniken fungerade. Under sitt tredje gymnasieår påbörjade han arbetet med att bygga en fullskalig pilotanläggning som skulle kunna rena 50.000 liter per dygn. Trots en rådande pandemi lyckades Jonatan under sommaren/hösten installera och testa pilotanläggningen i Halmstad. 

— Det var en helt magisk känsla att få starta igång pilotanläggningen och se att den fungerade som vi hade planerat .
 

Vunnit ett dussintal priser

Idag är Jonatan Persson 20 år och vd och grundare av Helios Innovations. Ett företag som vunnit ett dussintal priser, bland annat Sveriges största start-up-tävling Venture Cup och i somras fick företaget ytterligare 300 000 kronor i innovationsstöd från Vinnova. Numera består Helios Innovations av både Jonatan och hans kollega Evan Klintner som med över 35 års erfarenhet från att leda internationella industribolag bidrar med att göra tekniken redo för en marknadsintroduktion. De båda siktar på att under 2021 ha tio fullt fungerande avsaltningsmoduler. 

Affärsidén är att hyra ut containerstora avsaltningsanläggningar till kustnära industrier. Tekniken låter i en amatörs öron ganska enkel, varför har ingen kommit på tekniken förut?— Det finns andra ställen i världen där man jobbar mycket med avsaltning och det finns liknande tekniker men som tyvärr använder sig av fossil energi för att rena vatten. Historiskt sett har Sverige inte haft det behovet att rena havsvatten och överskottsvärme har mer setts som en biprodukt under sommaren snarare än en tillgång.

Tänk:Om

Läs om fler smarta idéer från våra andra stipendiater

icon-closechevron-disc-rightmenu