GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Surrande miljöhjältar bland solcellerna

Publicerad augusti 2020.

För att gynna den biologiska mångfalden faddrar vi på Göteborg Energi bikupor på flera av våra anläggningar. Bin spelar en viktig roll för den hållbara stadsutvecklingen, därför vill vi underlätta för våra lokala pollinatörer.

Göteborg Energi faddrar idag fem bikupor som är placerade vid Sävenäs värmeverk, Rantorget och solcellsparken Nya Solevi. I dessa kupor, som tas om hand av vår samarbetspartner Beepartners, huserar cirka 400 000 honungsbin som var och en gör en viktig insats för den biologiska mångfalden. 

Bi-drag till en hållbar stad
När man pratar om biologisk mångfald för det ofta tankarna till miljöer utanför storstäderna. Men i städerna finns det många arter som behöver hjälp för att överleva. Ett bra exempel är alla fåglar som behöver grönområden och insekter för att må bra. En majoritet av våra livsmedelsgrödor är beroende av pollinatörer, som humlor och andra bin men också fjärilar och skalbaggar, för att förflytta pollen mellan växterna.

Beepartners huserar ca 400 000 bin som var och en gör en viktig insats för den biologiska mångfalden.

Honung, kött och textil
Beepartners håller ett vakande öga över våra honungsbin året om. Förra året skattades 360 burkar (90 kg) honung från våra kupor. Men visste du att bin inte bara ger oss honung utan också säkerställer vår tillgång till grönsaker, frukter, kött, mejeriprodukter och textilier?

Utan en mångfald av växter skulle det inte finnas mat nog för att föda upp kossor och grisar. Därmed inte heller kött på tallriken för oss människor. Bomull behöver också pollineras och på så sätt påverkar den biologiska mångfalden i världen även vad vi kan ta på oss i klädväg.

All respekt till våra små flygande vänner.

icon-closechevron-disc-rightmenu