GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Två medarbetare utför jobb för elnätet.

Nyckeln till 100% förnybart: en balans i elnätet

Publicerad december 2020.

I takt med att förnybara energikällor allt oftare levererar kraft till vårt elsystem behöver vi tänka nytt. För hur ska vi hantera de stunder då vind- och solkraftsproduktionen går på lågvarv, men konsumtionen är hög?

Vissa svar hoppas Göteborg Energi kunna hitta i EU-projektet FlexiGrid som syftar till att finna metoder till att öka flexibiliteten i elnätet och därmed kunna hantera svängningar i tillgången på el. Vår representant i projektet heter Henrik Forsgren.

El - en balansgång

- Jag skulle vilja beskriva el som en extrem färskvara – den konsumeras ju i samma ögonblick som den produceras, berättar Henrik och fortsätter:

- Det gör alltså elen svår att lagra till senare användning. Dessutom måste det i varje ögonblick finnas en balans mellan produktion och konsumtion, annars börjar elsystemet bli instabilt, något som i värsta fall kan leda till strömavbrott.

Henrik berättar att det traditionella elsystemet med enbart kontrollerbar produktion (kärnkraft, vattenkraft, kraftvärme och så vidare) var enklare att balansera, då man kunde justera produktionen mot konsumtionen. Nu, när vi ökar andelen sol och vindkraft, blir elsystemet svårare att hålla i jämnvikt eftersom dessa energikällor inte går att styra efter behov.

I framtiden kanske din parkerade elbil kan låna ut sin batterikapacitet till elnätet.

Ett måste för omställningen

Att Sverige behöver fortsätta sitt arbete med att ställa om till en klimatsmartare energiproduktion råder det ingen tvekan om, men att bibehålla balansen i elnätet är alltså en förutsättning. Här kommer projektet FlexiGrid in i bilden – ett EU-finansierat projekt som handlar om att undersöka möjligheterna till att skapa ett mer flexibelt elsystem, som kan anpassa konsumtionen efter tillgången på en ökande andel ostyrbar elproduktion. 

- Vi på Göteborg Energi är med för att se hur vi kan dra nytta av denna typ av projekt och för att bidra med framtidsprognoser och insikter, säger Henrik och fortsätter:

- Chalmers Tekniska Högskola, som har ett eget elnät på sitt område, har vi ett naturligt samarbete med. Man kan säga att de har en slags ”elnätsö” som alltså står utanför nätet som ägs av Göteborg Energi Nät AB (”GENAB”). Detta nät skulle kunna utgöra en lokal elmarknad som skulle kunna sälja och köpa el till GENAB och Göteborg Energi, för att öka flexibiliteten.

Nya tjänster för nya utmaningar

Henrik tror att framtidens elmarknad kommer att kräva vissa tjänster som kan hjälpa till att fördela el jämnt över tid och spår att det kommer att finnas aktörer som kommer att leverera dessa tjänster som en sorts mellanhand mellan elbolagen och kunderna. Henrik ger ett exempel:

- Det finns ett koncept som kallas ”vehicle-to-grid” som går ut på att bilägare , mot betalning, lånar ut sina elbilars batterikapacitet till elnätet under tiden fordonet står parkerat. På så vis kan bilbatterierna hjälpa till att lagra och fördela energi till elnätet.

”Vehicle-to-grid” konceptet är dock fortfarande i ett tidigt skede, förklarar Henrik, men denna typ av tjänst samt lokala marknader tror han kommer att bli allt vanligare i framtiden.

- Behovet finns inte än, men det kommer att komma. Det säger alla, berättar han.

icon-closechevron-disc-rightmenu