GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Det mobila elverket står inkopplat och redo att köras.

Tystare underhåll med ny reservkraft

Elnätet i Göteborg är ett av Sveriges mest tillförlitliga, med 99,99 procents leveranssäkerhet. För att det ska hålla sig så måste det underhållas. Och när det görs underhåll behövs det ibland tillfällig el för att kunder inte ska bli utan.

Nu har Göteborg Energi skaffat en ny bullerfri och miljövänligare lösning för dessa tillfällen.

En reservkraftsgenerator är lite som ett kraftverk på hjul. Det kan köras dit elen behövs.

– Vi använder det när vi gör underhåll på nätstationer, till exempel. När vi stänger av den ordinarie strömmen på nätstationen kör vi reservkraften istället och gör då tillfällig el helt enkelt, säger Jarmo Holmström, projektledare på Göteborg Energi Nät. 

Nu har Göteborg Energi också hittat ett miljövänligare alternativ. Det nya reservkraftaggregatet drivs med biodiesel – och avgaserna renas innan de kommer ut i luften. 

– Det är kul att vi har kunder som är så miljömedvetna som Göteborg Energi och som väljer att investera i den här lösningen, säger Mats Hermansson på Coromatic som producerar reservkraftverket och som också utbildat Göteborg Energi Näts personal i hur det används.

Och kraftverket imponerade. Vilket förhoppningsvis gör att göteborgarna kommer märka av den mindre.

– Den går väldigt tyst så, det blir inte direkt något buller av den heller, säger Jarmo Holmström på Göteborg Energi Nät. 

Syntolkning: Filmen, som tar plats utanför Torslanda i Göteborg, visar det nya reservkraftaggregatet. Det är målat i blått och har texten: ”Mer spänning i Göteborg! Vi förbättrar och bygger om elnätet”. I filmen syns olika medarbetare som interagerar med aggregatet och till slut transporterar iväg det, genom att koppla an det till en lastbil via en dragkrok.
Startsidan
icon-closechevron-disc-rightmenu