GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Mindre buller med fler eldrivna lastbilar

I slutet av maj invigde vi en helt ny typ av laddplats för elfordon på Falutorget. Den publika supersnabbladdaren är anpassad för tyngre fordon som exempelvis renhållningsfordon men kan även användas för laddning av personbilar.

- Med den här laddplatsen tar vi nästa avgörande steg i Göteborgs elektrifieringsresa. I städer som växer och förtätas ökar behovet av rena och tysta transporter snabbt. Göteborg Energi har sedan flera år satsat på fordonsladdning för bussar och bilar. Nu går vi vidare genom att erbjuda laddning även för lastbilar, säger Alf Engqvist, VD på för Göteborg Energi. 

Med den nya supersnabbladdaren går det upp till tre gånger snabbare att ladda personbilar jämfört med de publika snabbladdare som redan finns på plats runt om i staden*. Det är också den första publika laddstationen som är anpassad för distributionsfordon som lastbilar och sopbilar. Under våren har Volvo lanserat två modeller av ellastbilar för stadsdistribution och sophämtning. Stefan Strand som är VD för Volvo Lastvagnar Sverige konstaterar att elektrifieringen av tung trafik är viktigt om vi ska kunna uppfylla Sveriges klimatmål att minska CO2-utsläppen från transporter på väg med 70 procent.

Se filmen från invigningen av supersnabbladdaren.

- Elektrifiering är väldigt viktig för att nå Sveriges och EUs mål att minska C02 utsläppen från vägtrafiken. Till en början är det låga volymer och vi fortsätter att finjustera produkten ihop med våra första kunder. Men redan år 2020-2021 är ambitionen en försäljning i större skala. Helt avgörande för utvecklingen är dock att det finns en tillgänglig laddinfrastruktur för att säkra effektiv ruttplanering och utnyttjande av elfordon. För att omställningen ska ske tillräckligt snabbt behövs stimulanser, både till de som investerar i ellastbilar och de som bygger laddinfrastruktur. Göteborg Energis laddplats markerar början på en mycket viktig utveckling, säger Stefan Strand.

*En personbil som tar emot 150-175 kW el kan ladda runt 15 mils bilkörning på 10 minuter.

Nya supersnabbladdaren

  • Effekt 175 kW

  • Typ: ABB high power charger

  • Laddaren har två uttag - CSS (combined charging system) och Chademo

icon-closechevron-disc-rightmenu