GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
hållbarhetsquiz

Hållbarhetsquiz!

Kan du svaren i vårt quiz?

Svara på tre frågor och bli energismart på kuppen. Eller utmana en kompis och sprid hållbarhetstänket vidare. Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något.

Fråga 1
Hur mycket vatten behövs för att tillverka ett par nya jeans?
A. 110 liter vatten
B. 1100 liter vatten
C. 11000 liter vatten

Fråga 2
Hur mycket el drar alla apparater som står i standby-läge hemma?
A. 3%
B. 7%
C. 10%
 
Fråga 3
Hur mycket mindre energi förbrukas om man sänker inomhustemperaturen med 1 grad?
A. 2%
B. 5%
C. 10%
 
 


Rätt svar:
Fråga 1: Det går åt 11000 liter vatten för att producera bomull som räcker åt ett enda par jeans. Genom att handla second hand sparar vi hela 97% energi.

Fråga 2: 10% av all hushållsel går till teknik i standby-läge. Alltså datorer, tv-apparater och annat som inte stängts av på riktigt. Energin från alla apparater i standby-lägen skulle räcka till att värma upp 64 000 villor under ett helt år.

Fråga 3: Att sänka inomhustemperaturen är ett enkelt sätt att spara mycket energi. Kan du tänka dig att ha det en grad kallare hemma? Varje extra grad drar cirka 5% mer energi. Samma sak gäller för din frys.

icon-closechevron-disc-rightmenu