GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Invigning av laddningsplatser
Elnät

Göteborgs Lastbilscentral visar vägen

Invigning av laddningsplatser för lastbilar hos Göteborgs Lastbilscentral. Martin Salenius, vd för GLC och Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat i Göteborg

Publicerat maj 2023

Om också den tunga trafiken ska kunna ställa om till el krävs laddningsplatser anpassade för lastbil. Hos GLC, Göteborgs Lastbilscentral, i Gårdsten invigdes 20 april en av landets största!

Det fanns inget band att klippa, däremot två rejäla brandgula kablar att symboliskt koppla samman för att förklara den nya stationen invigd. Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat i Göteborg, fick äran. Hon inledde med att citera Albert Einstein:
– Det krävs helt nya sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Göteborg 2030 ska vara klimatneutralt och då får inte laddinfrastruktur bli en flaskhals på vägen dit.

För Martin Salenius, vd för GLC, innebär dagens invigning ett genombrott:
– Vi är mycket glada över att kunna underlätta för våra delägare att välja mer hållbara transportlösningar. Laddstationen är en milstolpe för oss och en pusselbit i det paradigmskifte som sker inom transportsektorn. Vi skareducera de fossila CO2-utsläppen med 70 procent till 2026 jämfört med 2010. Det nationella målet för transportsektorn är 2030, säger han.

Företaget har som mål att vara klimatneutralt 2035, att jämföra med det nationella målet 2045.
– Detta ligger i linje med det klimatprotokoll vi på GLC undertecknat tillsammans med branschföretaget TRB och övriga delägare, säger Martin Salenius.

– Göteborg 2030 ska vara klimatneutralt och då får inte laddinfrastruktur bli en flaskhals på vägen dit.

Karin Pleijel (MP), Kommunalråd med ansvar för miljö och klimat i Göteborg

Det var i december 2022 som Västsvenska GLC påbörjade bygget. Knappt ett och ett halvt år, och åtta miljoner kronor, senare står de 15 laddplatserna klara. Samtliga har kraft för snabbladdning som innebär att det går att maximera laddningen av ett lastbilsbatteri på runt en timme. Lösningen är skapad för att hantera totalt 1500 ampere och 1 megawatt.

Den geografiska placeringen hos GLC i Gårdsten är genomtänkt för att möta chaufförernas behov av tillgänglighet. Betalning sker via en app eller med ett vanligt tankkort.
Per Österberg, delägare i Österbergs åkeri och styrelseledamot i GLC, är en av dem som gläds åt den nyinvigda laddstationen.

– Vi har 25 lastbilar, varav fyra eldrivna. För oss betyder det jättemycket att framöver ha en egen laddplats här. Tidigare har vi varit beroende av att boka in oss på de offentliga snabbladdstationerna som finns på några ställen i Göteborg och det är inte alltid de har lediga platser när vi som bäst behöver. På det här viset blir det mycket enklare, mer effektivt och tidsoptimerat, säger Per Österberg.

Också för Göteborg Energi innebar den nya laddningscentralen enkelhet och effektivitet. Erland Jonsson är planeringsingenjör och områdesansvarig för kapaciteten i elnätet.
– När vi inledde arbetet visade det sig att vi hade så pass mycket ledig kapacitet i en närliggande transformatorstation att den räckte. Det är sällan det finns så mycket effekt ”ledig”. Därmed slapp de bygga en egen och arbetet gick betydligt snabbare och lättare. Det ligger även i Göteborg Energis intresse att vi uttnyttjar vår utrustning på ett effektivt sätt, säger Erland Jonsson. 

icon-closechevron-disc-rightmenu