GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Liseberg Oceana

Göteborg och Mölndals samarbete gör fjärrvärmen bättre

Publicerat september 2023.

Du har säkert redan koll på att fjärrvärme är leveranssäkert och prisvärt. Fjärrvärmesystemet fångar upp överskottsvärme från resten av samhället och det gör att vi kan värma upp Göteborg på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt. 

Numera är systemet faktiskt ännu smartare tack vare ett närmare samarbete över kommungränsen. Det kan man verkligen kalla en win-win-situation!

– Vi optimerar både för ekonomi och miljö, säger Mats Nilsson, Avdelningschef Energi och Miljö hos oss på Göteborg Energi.

Fjärrvärme är varmt vatten som transporteras under marken i rör och värmer upp våra hem och fastigheter. Göteborgs fjärrvärmesystem fungerar som ett 100 mil långt blodomlopp och nästan all vår fjärrvärme kommer från återvunnen eller förnybar energi. Ju fler ställen det finns att välja på för att leverera in värme i systemet – desto mer effektivt går det att optimera för stunden.

Göteborg och Mölndal är nära sammankopplade. Därför samarbetar vi på Göteborg Energi numera med Mölndal Energi på ett sätt som optimerar systemet med ett regionalt tänk.

– I fjärrvärmenäten finns det produktionsanläggningar på vissa ställen, både hos oss och Mölndal. Genom att näten är sammankopplade kan man göra ett utbyte. Exempelvis kan de ibland ha billigare värme än vad vi kan producera – så i stället för att vi ska starta upp en ny panna och producera dyrare värme här – kan vi utnyttja det som att det vore ett system, säger Mats Nilsson. 

Optimeringen som pågår kontinuerligt syftar till att producera värme till lägsta kostnad i det gemensamma systemet. Något som i slutändan innebär att det är möjligt att hålla nere priset till kunderna.

Det innebär också fördelar för miljön. Mölndal Energi har exempelvis två stora biobränsle-pannor och det tätare samarbetet har lett till ett bättre utnyttjande av dessa och att vi på Göteborg Energi kan kapa ännu fler av de sista procenten av fossila källor in i systemet.

Övriga fördelar är ytterligare förstärkt leveranssäkerhet och förbättrade verktyg att styra den ganska komplicerade tryckbilden i systemet.

Det har varit en öppen och väldigt bra dialog mellan bolagen. Vi har hittat de gemensamma nämnarna för hur vi ska kunna se på det som ett mer regionalt system.

Göran Lundström, driftchef på Mölndal Energi.

Visste du att...

  • Mölndal: Har ett nät som är nära sammankopplat med Göteborg. I skrivande stund finns det kopplingar på två ställen – och snart finns det en tredje ledning, Lunnagårdsledningen. Systemen optimeras tillsammans.  

  • Partille: Vi på Göteborg Energi levererar in värme i Partilles fjärrvärmesystem. Här finns en reservanläggning som kan användas vid behov. 

  • Kungälv: Tidigare har Kungälv i första hand tagit in värme från Göteborg, men snart är en ny anläggning klar som kan möjliggöra ett större utbyte.

  • Ale: tar emot merparten av sin värme från Göteborg men här finns också en del lokal spillvärme som tillvaratas.

icon-closechevron-disc-rightmenu